STRONA GŁÓWNA 

Rok szkolny 2010/2011


TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA

XIX Tydzień Kultury Języka w bibliotece w Oblęgorku okazał się niezwykłym wydarzeniem kulturalnym, bowiem w mury biblioteki przybył po raz kolejny (wcześniej w roku 2005 i 2008), znany pisarz, prozaik, krytyk, wydawca i historyk literatury, doktor Stanisław Rogala. Autor około 50. książek.

Wybitny „Syn tej ziemi”, jak określił go prof. Marek Kątny, zauroczył wypowiedzią na temat swojej twórczości uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy na koniec spotkania nagrodzili Gościa gromkimi brawami i ofiarowali mu kwiaty. Uczennica kl. IV a, Agata Malicka, po zakończonej recytacji wiersza mówiącego o tym, jak ważną rolę pełni pisarz, wręczyła mu pióro, gdyż „...Jego oręż – to pióro: razem leczy i rani”. Pani Dyrektor Henryka Cisowska podziękowała pisarzowi, przekazując dyplom uznania w imieniu nauczycieli i społeczności szkolnej. Wyraziła radość z przyjętego przez naszego Gościa zaproszenia.

Badacz literatury współczesnej wypowiedź rozpoczął od opowieści o swojej rodzinie, począwszy od rodziców i brata, którzy już nie żyją po przyjaciół-twórców. Rodzina, zawsze stanowiła i nadal stanowi największą wartość w jego życiu, uważa ją za najdroższy skarb. Mówił o żonie Wandzie z Kargulewiczów, z którą w związek małżeński wstąpił 19.08.1972 r., synu Krzysztofie, córce Agnieszce – pracowniku naukowym UW oraz wnukach, których ma siedmioro. Dlatego też tak często w swoich utworach odwołuje się do nich bezpośrednio, dedykując im swoje publikacje, np. „Tylko miłość” – wiersze poświecone żonie, „Wołanie za matką” – poezja napisana na cześć matki, po jej śmierci, czy wiersze „Zabawa z Wiktorem” i „Radosne przebudzenie” z ostatnio wydanego tomu poezji „Poetycki ogród dla Dzieci ”. Z tego właśnie tomu, adresowanego do młodego odbiorcy, czytał pisarz swoją poezję poświęconą wnuczkom. Na podstawie tego wydania, na który składa się cykl utworów o różnej tematyce, p. Renata Parandyk opracowała scenariusz przedstawienia i przygotowała inscenizację teatralną, którą zaprezentowali uczniowie szkoły na powitanie zacnego Gościa. Młodzi artyści, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym członkowie aktywu bibliotecznego, swoje popisy aktorskie prezentowali w scenerii plastycznej pod hasłem „Syn tej ziemi”. Nasz Gość był oczarowany wystawą dotyczącą jego twórczości. Wyraził to słowami: „gdzie spojrzę, wszędzie Rogala”.

Na pytanie, skąd czerpie natchnienie do pisania, odpowiedział, że z obserwacji, z ludzkich zwierzeń, własnych doświadczeń życiowych. W swoich utworach nie unika sytuacji trudnych, dlatego też bardzo często porusza sprawy społeczno-obyczajowe, czego przykładem jest powieść „Chłopak zwany Kawką”, w której przedstawione są dzieje kilkunastoletniego, niepełnosprawnego ruchowo chłopca. Książka, jak powiedział, jest mu szczególnie bliska, gdyż uwypukla wieloaspektowość ludzkich losów i problemy młodych, którzy, aby mogli prawidłowo kształtować swoje postawy, zachowania i charaktery, muszą wiedzieć jak ważny dla nich jest dom rodzinny. Stwierdził on, że „najważniejsze w życiu człowieka powinno być to, aby nikt nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Każdy człowiek musi miećdokąd wracać. Ja bardzo często wracam do mojej Ziemi Chmielnickiej, skąd pochodzę, a którą ukochałem na zawsze i której jestem dłużnikiem”. Prezentując swój dorobek literacki, pisarz właśnie tej Ziemi poświecił tom poezji „Pokłon Ziemi mojej”, wydany w 2010 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chmielnickiej. Wyeksponowane w bibliotece zasługi pisarza, jego medale, odznaczenia, nagrody świadczą, że to człowiek niezwykły, którego talent i pracowitość wyniosła go na szczyty sławy.

Spotkanie z pisarzem utwierdziło uczniów w przekonaniu, że twórczość własna powinna być dla nich dużym wyzwaniem. Próby tworzenia wierszy o wiośnie uczniowie kl. IV-VI podejmowali wcześniej, pisząc je pod okiem nauczycielek polonistek: p. Renaty Jas i p. Jadwigi Mróz, a następnie prezentowali przed kolegami podczas „Poranku poezji wiosennej”. Czytanie poezji miało miejsce po obejrzeniu inscenizacji o wiośnie w wykonaniu koła teatralnego, którego opiekunem jest p. J. Mróz. Nad całością czuwała pani wicedyrektor Joanna Ciołak. Wiersze wyeksponowano w sali języka polskiego.

Jedną z atrakcji Tygodnia Kultury Języka był także konkurs krasomówczy w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa – kl. IV-VI i gimnazjum – kl. I-III, który od czterech lat organizuje bibliotekarka. Reprezentanci poszczególnych klas udowadniali, że sztuka opowiadania nie stwarza im problemów, bowiem okazali się świetnymi retorami, co potwierdziła dyrektor szkoły, pani Henryka Cisowska. Poprzez intonację głosu czy gest opowiadali, np. o wyższości wędkarstwa nad grzybobraniem czy o skutkach wstawania z łóżka lewą nogą. Musieli odpowiedzieć na pytanie: Czy czytanie jest nudne?

W zmaganiach z poprawną polszczyzną najlepszymi okazali się:

ze szkoły podstawowej: Jakub Grątkiewicz z kl. IV a – I miejsce oraz Paweł Dula z kl. VI b ; z gimnazjum: Dawid Drogosz z kl. III a – I miejsce.

W czasie wyjątkowego Tygodnia odbył się również niezwykle inspirujący konkurs o przysłowiach, przygotowany przez p. Marzenę Walczak, nauczycielkę języka polskiego dla uczniów klas I-III gimnazjum. Każdy z uczestników mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Jak samo hasło sugeruje, to właśnie „Przysłowie dobre na wszystko” staje się mądrością narodu.

Oprócz spotkań w szkole uczniowie kl. III gimnazjum wraz z nauczycielkami, p. Renatą Parandyk i p. Magdaleną Mendelką-Kozieł wybrali się do Biblioteki Politechniki Świętokrzyskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza, Czytelni Głównej Akademii Świętokrzyskiej, gdzie zapoznali się z warsztatem bibliotekarskim i zbiorami poszczególnych bibliotek. W Antykwariacie Naukowym im. Andrzeja Metzgera dzieje pisma i druku przybliżył znawca tego zagadnienia, p. Tadeusz Grajpel z Pracowni Rzemiosł Dawnych. Drukarnia „Karad” udostępniła młodzieży możliwość wejrzenia w skomplikowany proces druku książek.

Tydzień Kultury Języka po raz kolejny pokazał, jak istotne jest wpajanie młodym ludziom odpowiedniego stosunku wobec języka polskiego i tradycji kultury.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk

VII Konkurs Poezji Miłosnej pod hasłem

„Miłość to znaczy popatrzeć na siebie, tak jak się patrzy na obce nam rzeczy”

„Z kart twórczości H. Sienkiewicza”

W dniach od 30 listopada 2010 r. do dnia 5 stycznia 2011 r. w bibliotece szkolnej była zorganizowana wystawa pod hasłem „Z kart twórczości H. Sienkiewicza” upamiętniająca 94. rocznicę śmierci patrona szkoły. Członkowie aktywu bibliotecznego wykazali się przy jej tworzeniu dużą kreatywnością. Przybliżono społeczności lokalnej nie tylko ważne aspekty i wątki utworów H. Sienkiewicza, ale także poglądy pisarza na wychowanie oraz aktualność głoszonych przez niego idei.

 Wykazano, że Ojczyzna stanowiła dla niego największą wartość.

Renata Parandyk

W dniu 25 listopada odbyło się pasowanie uczniów kl. I szkoły podstawowej na czytelnika biblioteki szkolnej pod kierunkiem p. Renaty Parandyk – nauczyciela bibliotekarza.

Uroczystość ta stała się już tradycją biblioteki. Umożliwiła uczniom samodzielne korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. Uświadomiła jednocześnie rolę książki w życiu ucznia. Na pasowanie przybyli uczniowie klasy pierwszej, przygotowywani do tego wydarzenia pod okiem wychowawcy, p. Jadwigi Zapały. Obecni byli także uczniowie z klasy „0” wraz z opiekunem, p. Alicją Jas oraz rodzice. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Wicedyrektor Joanna Ciołak.

Zgromadzonych serdecznie przywitali uczniowie kl. I a gimnazjum, zachęcając do obejrzenia scenki pt. „Bajkowe potyczki”, którą przedstawili uczniowie kl. IV a i IV b. W przygotowaniu przedstawienia pomoc okazała p. Jadwiga Mróż.

Przed przystąpieniem do aktu pasowania uczniowie musieli odgadnąć zagadki, z czym poradzili sobie bez problemów. Następnie złożyli przyrzeczenie i zapewnili o przestrzeganiu regulaminu biblioteki. Aktu pasowania dokonała Pani Wicedyrektor. Zabierając głos, życzyła pierwszoklasistom szacunku do książki, troski o jej wygląd. Na pamiątkę uczniowie otrzymali zakładki do książek z napisem: „Nie zaginaj rogów kartek – używaj zakładek”, pamiątkowe dyplomy oraz rebusy i krzyżówki dotyczące biblioteki. Po zakończonej imprezie każdy uczeń wypożyczył książkę z kanonu lektur kl. I, dokonując samodzielnego wyboru.

Oprawę plastyczną uroczystości wykonali członkowie aktywu bibliotecznego.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk

Szlakiem Stefana Żeromskiego
       
Losy Ani Shirley - Lucy Moud Montgomery
Cała Polska czyta dzieciom
   

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Październik był miesiącem szczególnym, bowiem w bibliotece w ZPO w Oblęgorku obchodzono Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, zorganizowany i przeprowadzony przez nauczyciela bibliotekarza, p. Renatę Parandyk.

„Różnorodność, energia, wyzwania – oto biblioteka szkolna” – to właśnie hasło przyświecało tegorocznemu Międzynarodowemu Miesiącowi Bibliotek Szkolnych. Święto to uchwalone w 1999 r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship – IASL) z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem w bibliotekarskim środowisku. Od roku 2008 obejmuje ono cały miesiąc, wcześniej było obchodzone w ramach jednego dnia, tj. 22 października. Stowarzyszenie swoją oficjalną działalność rozpoczęło w 1971 r. Głównym jej celem jest zrzeszanie bibliotek szkolnych na całym świecie oraz ich rozwój.

Biblioteka szkolna w Oblęgorku w październiku włączyła się w obchody, prowadząc szczególnie różnorodną działalność pedagogiczną z czytelnikiem. Zorganizowała kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom, która trwała w dniach 18-22 października. Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej. Wdzięcznymi słuchaczami głośnego czytania okazały się także przedszkolaki. Młodzież gimnazjalna poznawała w języku polskim i angielskim utwory Stefana Żeromskiego związanego z Ziemią Strawczyńską, z okazji 85. rocznicy jego śmierci, przypadającej 20 listopada, zaś 14 października – 146. rocznicy jego urodzin.

Czytelnikom klas „0” i I-VI została przybliżona twórczość Marii Konopnickiej, zmarłej 100 lat temu, ósmego października. Obie rocznice stały się bodźcem do zgłębiania tajników polskiej literatury. Współudział w Tygodniu Czytania mieli p. Magdalena Mendelka-Kozieł i p. Błażej Bujała.

By dać wyraz głębszemu zainteresowaniu pisarstwem Stefana Żeromskiego, został przeprowadzony konkurs literacki pod hasłem Szlakiem literackim Stefana Żeromskiego dla uczniów klas III Gimnazjum. Uczniowie zmagali się z różnymi pytaniami dotyczącymi życia i twórczości pisarza. Najlepszymi okazali się uczniowie z kl. III b – Aneta Jasińska, Justyna Drogosz i Kinga Orzechowska. Wyróżnienie otrzymała Edyta Jas z kl. III a. Nad całością czuwała p. wicedyrektor Joanna Ciołak.

Wprowadzenia do rozgrywek literackich dokonali członkowie aktywu bibliotecznego, wcielając się w rolę zarówno przyjaciół pisarza, jak i samego Żeromskiego, ukazując jego życiową drogę, trudy i przeciwności losu, jakich doświadczał, oraz silny związek z Kielecczyzną. Swój wkład członkowie wnieśli także podczas konkursu czytelniczego pt. Ania z Zielonego Wzgórza. Przedstawienie teatralne o przygodach Ani, którym rozpoczęto konkurs, wprowadziło uczestników i słuchaczy w wesoły nastrój.

Uczniowie klas szóstych ze Szkoły Podstawowej, dla których przeznaczony był konkurs dotyczący losów głównej bohaterki powieści – Ani Shirley, zapoznali się dokładnie z utworem na lekcjach języka polskiego oraz oglądając inscenizację na deskach Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, co podczas konkursu starali się udowodnić przed komisją. Wyniki części pisemnej, składającej się z pytań otwartych, fragmentów tekstu oraz krzyżówki, świadczyły o dobrym przygotowaniu uczestników. Komisji oceniającej prace przewodniczyła p. dyrektor Henryka Cisowska. W skład jury wchodziły także p. Katarzyna Malaga-Węgrzyn i p. R. Parandyk. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców: I miejsce – Kamil Zapała z kl. VI a; II miejsce – Adriana Czarnecka z kl. VI b; III miejsce – Weronika Zapała z kl. VI a.

Konkursy nie tylko rozwijały umiejętność czytania ze zrozumieniem, ale także rozbudzały potrzeby i zainteresowania czytelnicze. Stały się również zachętą do poznawania kolejnych utworów pisarki Lucy Moud Montgomery. Także dzieła mistrza pióra, Stefana Żeromskiego, rywalizującego o Nagrodę Nobla z Władysławem Reymontem w roku 1924, skłoniły do sięgania po książki mało czytane, chociażby utwór Wiatr od morza, którego antyniemiecka wymowa wpłynęła na ostateczną decyzję Akademii Szwedzkiej.
Innym sposobem spojrzenia na bibliotekę były także zajęcia biblioteczne, podczas których uczniowie kreowali wizję biblioteki przyszłości oraz opisywali swoje odczucia związane z biblioteką, oceniając ją przez pryzmat obecnej działalności.

Gazetki tematyczne, wykonane z pomocą aktywu bibliotecznego, stwarzały dobry klimat i ciekawą scenerię, towarzysząc „świątecznym” działaniom.

Można powiedzieć, że w bibliotece istnieje różnorodność form pracy, które wywołują pozytywną energię emocjonalną uczniów, zaś wyzwania przyszłości są istotną sprawą. Potwierdził to opracowany projekt przedsięwzięć, w tym obu konkursów, przedstawień teatralnych i lekcji.

Właśnie takie inicjatywy służą promocji biblioteki i sprawiają, że staje się ona bliska i bardziej przyjazna uczniom.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk