STRONA GŁÓWNA                                        

Rok szkolny 2012/2013


 

Harmonogram pracy biblioteki:
 

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek  8.00-14.00
Środa  7.30-14.30
Czwartek  9.30-15.30
Piątek  8.00-13.00
Wszystkich czytelników serdecznie zapraszamy do korzystania ze zbiorów biblioteki i czytelni multimedialnej!

Zestawienie roczne stanu czytelnictwa uczniów w roku szkolnym 2012/2013

Biblioteka w Oblęgorku wspiera kreatywność czytelników i daje możliwość twórczych działań ucznia, czego przykładem jest prezentacja w bibliotece twórczości własnej Mateusza Sobury, ucznia gimnazjum z kl. III b. Wyeksponowane wiersze napisał w latach 2009-2013. Natchnienie do pisania czerpie z obserwacji otaczającego go świata. Życzymy sukcesów na niwie literackiej.


Ważnym, czerwcowym wydarzeniem w bibliotece było spotkanie integracyjne uczniów z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Uczniowie przybyli do oblęgorskiej biblioteki pod opieką pań: Marzeny Grzelec, Haliny Kani oraz Kingi Woźniak. Pani Kinga Woźniak przeprowadziła całe spotkanie w niezwykle interesujący sposób. Między innymi panowała nad przebiegiem konkursu wśród naszych uczniów ze szkoły podstawowej. Osoby najbardziej aktywne zdobyły cenne nagrody. Eliminacje poprzedziło wystąpienie przybyłej młodzieży, która prezentowała teksty o prawach dziecka. Po spotkaniu pani dyrektor Henryka Cisowska podjęła zaproszonych gości obiadem. Podczas powitania oraz w mowie końcowej wyraziła wdzięczność ze spotkania – przekazując dyplomy uznania. Kwiaty były wyrazem podziękowania za 9-letnią, bibliotekarką współpracę. Wszystko odbywało się w scenerii wystawy plastycznej „Prawa dziecka dawniej a dziś”. Po spotkaniu uczniowie zwiedzili Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku. Pani Małgorzata Zapała uchyliła rąbka tajemnicy zabytkowych murów.

W spotkanie zaangażowana była także p. pedagog K. Malaga-Węgrzyn oraz członkowie aktywu bibliotecznego.


Tydzień Bibliotek zapoczątkował konkurs plastyczny na „Ex libris” biblioteki szkolnej w Oblęgorku”. Łącznie wpłynęło trzydzieści prac, które wykonane były różną techniką plastyczną. Komisja w składzie: pani wicedyrektor J. Ciołak, p. A. Kipiel, p. J. Kusińska, p. J. Mróż, p. K. Malaga-Węgrzyn, R. Jas oraz p. R. Parandyk podjęły decyzję o przyznaniu następujących miejsc:

z gimnazjum: Natalii Dudek z kl. II b – I miejsce, Izabeli Szpot z kl. III b – II miejsce, Aleksandrze Perzowicz z kl. III b – III miejsce;

ze szkoły podstawowej: Jesice Zroślak z kl. V – I miejsce, Aleksandrze Siadul z kl. V – II miejsce, Natalii Kalecie z kl. V – III miejsce.


Wiosna z przedszkolakiem


IX Konkurs Poezji Miłosnej

IX Konkurs Poezji Miłosnej, który odbył się w lutym 2013 roku, był formą kultywowania tradycji biblioteki w recytacji wierszy miłosnych. Z uwagi na fakt, że w roku ubiegłym zmarła Wisława Szymborska, a w bieżącym roku obchodzimy jej 90. rocznicę urodzin, uczniowie gimnazjum zaprezentowali jej poezję o wyżej wymienionej tematyce. „Bez tej miłości…” – to hasło, jakie widniało na oprawie plastycznej i było wiodącym podczas recytacji wierszy przez uczniów klas I-III gimnazjum. Rozważania na temat miłości uchyliły rąbka tajemnicy o twórczości laureatki Nagrody Nobla. Przedstawiły je uczennice z kl. III b gimnazjum: Agnieszka Nowek, Agnieszka Kozubowska, Klaudia Raczyńska i Aleksandra Stachowska.

Komisja w składzie: p. dyrektor Henryka Cisowska, p. wicedyrektor Joanna Ciołak, p. pedagog Katarzyna Malaga-Węgrzyn przysłuchiwały się zmaganiom uczestników z poezją. Jury zwracało uwagę nie tylko na opanowanie pamięciowe, ale także na dykcję, odpowiednią prezentację i właściwą postawę w czasie wystąpienia przed publicznością.

Zwycięzców wyłoniono na podstawie zdobytych punktów. Największą ich ilość otrzymały następujące osoby:
Zuzanna Gaweł z kl. II a – I miejsce,
Izabela Borkowska z kl. II b i Katarzyna Bożęcka z kl. III a – II miejsce,
Wiktoria Sobura z kl. II a – III miejsce.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i serdecznie dziękujemy za udział!

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk

    
  
   

Uśmiech Przedszkolaka

Mikołaj w bibliotece


Konkurs literacko-pantomimiczny dla uczniów kl. II

W bibliotece szkolnej w Oblęgorku odbył się konkurs literacko-pantomimiczny dla uczniów kl. II szkoły podstawowej. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych i talentów aktorskich uczniów oraz sprawdzenie stopnia znajomości baśni H. Ch. Andersena.

Ośmiu uczniów zmagało się z testem w części pisemnej. Dwóch zawodników miało wykonać rysunek do jednej z baśni H. Ch. Andersena, pozostali tworzyli publiczność.

Do zadań publiczności należało nie tylko ułożenie puzzli, rozwiązywanie rebusów, zagadek, ale także przedstawienie treści dowolnie wybranej baśni – bez użycia słów. Ważną rolę odgrywała tutaj mimika, gestykulacja oraz ruchy ciała.

Dużą uwagę na sobie wśród obserwatorów skupiły wyłaniające się różne postacie z baśni H. Ch. Andersena. Każda z postaci dzięki pomysłowości, ciekawej charakteryzacji otrzymywała gromkie brawa. Zaskakujące było to, że zgromadzeni widzowie odgadli bez pomyłek każdą baśń, co świadczy o dobrej znajomości treści utworów znakomitego baśniopisarza. Nagrodą za prawidłową odpowiedź były słodycze.

Rozstrzygnięcie hasła: „Andersenie, w sercach dzieci trwać będziesz na wieki” przez publiczność, jako ostatniego z zadań, uczniowie odczytali prawidłowo. Obiecali poznawać kolejne baśnie i czerpać z nich prawidłowe wzorce postępowania.

Ze względu na taką samą ilość uzyskanych punktów przez uczniów w części pisemnej, komisja w składzie: p. Jadwiga Mróz, p. Agnieszka Szcześniak, p. Renata Parandyk zdecydowała o dogrywce. W wyniku dogrywki uczestnicy zajęli następujące miejsca:
I miejsce – Maja Bożęcka z kl. II a,
II miejsce – Bartłomiej Ciołak z kl. II a,
III miejsce – Piotr Masłowski i Mikołaj Raczyński z kl. II b.

Publiczność okrzykiem stwierdziła jednogłośnie, że Aleksandra Jas z kl. II a. stworzyła najładniejszą baśń w formie plastycznej.

Oprawa plastyczna „W świecie baśni Andersena” przygotowana z udziałem członków aktywu bibliotecznego przedstawiała dorobek literacki pisarza. Dynamiczność i różnorodność zadań uwzględniona w scenariuszu opracowanym przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadała wymogom drugoklasistów.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


Andrzejkowe czary - mary


Spotkanie czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strawczynie

W ramach współpracy między bibliotekami uczniowie klas II a, II b oraz klasy III szkoły podstawowej wraz z wychowawczyniami w dniu 4 grudnia zwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Strawczynie. Zostali zapoznani ze zbiorami biblioteki, jej strukturą oraz regulaminem.

Ciekawa i niezwykle interesująca lekcja biblioteczna prowadzona przez p. Halinę Snoch, kierownika tamtejszej biblioteki, uzmysłowiła dzieciom zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z Internetu. Lekcja stała się podstawą dyskusji, w którą włączyli się również nauczyciele. Ciekawy pomysł Pani Kierownik na przeprowadzoną lekcję, świadczy o jej kreatywności i rozumieniu współczesnych problemów. W ramach podziękowania uczniowie wręczyli dyplom uznania.

Zasoby czytelnicze, atrakcyjne wyposażenie są ogromnymi atutami biblioteki w Strawczynie. Współpraca między bibliotekami podjęta przez p. Renatę Parandyk, nauczyciela bibliotekarza, to bardzo cenna inicjatywa pozwalająca dzielić się wiedzą i doświadczeniami, sprzyjająca rozwojowi kompetencji czytelniczych tak istotnych dla rozwoju młodych ludzi.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


Pasowanie na czytelnika

Dzień 20 listopada 2012 roku zapadnie w pamięci uczniów klasy I szkoły podstawowej. W tym dniu zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Położenie księgi H. Sienkiewicza na ramieniu każdego pierwszoklasisty przez Panią Dyrektor Henrykę Cisowską oraz wypowiedzenie słów: „Pasuję Cię na czytelnika biblioteki szkolnej” oznaczało radość i przyzwolenie na możliwość samodzielnego wypożyczenia książek przez najmłodszych.

Przed takim aktem przyzwolenia uczniowie złożyli najpierw przyrzeczenie. Powtórzone słowa za uczennicą klasy IV: „ (…) obowiązków czytelnika będziemy przestrzegać pilnie…” na pewno skłoni dzieci do ogromnej troski o książki i dopełniania praw obowiązujących w bibliotece. Pani Dyrektor podkreślała rangę złożonej obietnicy w czasie wypowiedzi skierowanej do uczniów po wręczeniu dyplomów.

Obserwatorami uroczystości byli rodzice, nauczyciele oraz uczniowie klasy O a i O b. Natomiast uczniowie klasy III szkoły podstawowej przedstawili teatralną inscenizację różnych perypetii Wróbelka Elemelka w jego leśnej szkółce, co stało się między innymi pretekstem, żeby odpytać pierwszoklasistów ze znajomości alfabetu. Uczniowie zaliczyli zadanie bardzo dobrze. Weryfikacji wiedzy polonistycznej dokonały uczennice klasy IV: Agata Błaszczyk, Katarzyna Przeździk, Dominika Przepióra, Wiktoria Krakowiak.

W przygotowania uroczystości włączyły się: p. Jadwiga Zapała oraz p. Jolanta Smolarczyk. Oprawa plastyczna „W leśnej bibliotece” została wykonana z pomocą członków aktywu bibliotecznego oraz uczennic klas III gimnazjum, należących do grona tych, które osiem lat temu w pierwszej tego typu uroczystości w naszej szkole zostały pasowane na czytelnika i przez wszystkie lata nauki angażują się w podobne świąteczne przedsięwzięcia. Za okazaną pomoc p. Renata Parandyk składa serdeczne podziękowania.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Podróż do Książkolandii

Październik to miesiąc wyjątkowy, obchodzimy wówczas Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Biblioteka szkolna w Oblęgorku ponownie włączyła się w obchody tego święta, by dać wyraz temu, jak ważną rolę w życiu uczniów i czytelników spełnia biblioteka. Kolejnym celem uczestniczenia w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych było wyeksponowanie słuszności hasła, jakie przyświeca tegorocznym obchodom. Brzmi ono: „Biblioteki szkole – klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”.

Zaczęło się od spotkania z przedszkolakami, które odbyło się pod hasłem „Podróż do Książkolandii”, jako pierwsze z comiesięcznych spotkań – przedszkolak w bibliotece. W tę podróż wyruszyli do biblioteki wraz z opiekunami: p. Agnieszką Majos i p. Katarzyną Rogulą.

Zajęcia edukacyjne z najmłodszymi zostały przeprowadzone w sposób humorystyczny z udziałem uczennic: Agaty Błaszczyk i Wiktorii Krakowiak z kl. IV. Wskazywały na spontaniczność dzieci, ciekawość świata i zainteresowanie kolorowymi książeczkami, których zasady poznały. Dowiedziały się, jak mają z nimi postępować, gdyż o tym wszystkim opowiedział im „Żółty jesienny liść”, który otrzymali. „Żółty jesienny liść”, stanowił jednocześnie tło tematyczne oprawy plastycznej.

Znające drogę do biblioteki przedszkolaki zapewniały, że wybiorą się tutaj w kolejną podróż już za miesiąc.
ZDJ ĘCIA


Wystawa o Januszu Korczaku

W związku z Rokiem Korczaka i 70. rocznicą jego śmierci w bibliotece szkolnej w Oblęgorku można było oglądać wystawę „Janusz Korczak – bardzo wielki ktoś”. Plansze tematyczne ukazywały różnorodność poczynań tego znakomitego pedagoga, lekarza, pisarza, który do ostatniej chwili swego życia bronił praw dzieci, a dorosłym wskazywał drogę słusznego z nimi postępowania.

Wyeksponowano także utwory J. Korczaka, wydane na początku XX wieku i później. Niektóre unikaty podkreślają wartość dzieł literackich w świecie komputeryzacji i nowości wydawniczych.

Ekspozycja wzbudziła zainteresowanie nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej.
ZDJĘCIA


„Cała Polska czyta dzieciom”
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” – to kolejne przedsięwzięcie październikowe, poświęcone Januszowi Korczakowi w 70. rocznicę jego śmierci.

Akcja objęła wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, ale także przedszkolaków, dzieci pięcioletnie i sześcioletnie. Dla milusińskich, którzy przybyli pod opieką swoich wychowawców, głośne czytanie utworu „Jest taka historia opowieść o Januszu Korczaku” B. Ostrowickiej z improwizacją scenki uczniów aktywu bibliotecznego: Zofii Szczypiór, Krzysztofa Chłądzyńskiego i Marceliny Załawy z kl. IV b było prawdziwą zachętą do czytania. Natomiast Piotr Śliwa z kl. II b gimnazjum, wcielający się w rolę Janusza Korczaka, który dokładnie sprawdzał autentyczność zapisek na tablicy ogłoszeń z tekstem, podziwiał spostrzegawczość dzieci.
Współorganizatorem akcji była także p. Alicja Gos, która przygotowała dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej prezentację bajki „Śpiąca królewna” w języku angielskim. Taka prezentacja czytanego tekstu sprawia, że uczniowie, nie tylko poszerzają znajomość słownictwa w języku angielskim, ale rozwijają wyobraźnię z zastosowaniem współczesnych technik multimedialnych.

Uczniowie kl. IV-VI zrozumieli pragnienia i dążenia ówcześnie żyjących dzieci do radosnego i beztroskiego świata wolności poprzez niektóre utwory J. Korczaka, jak np.: „Dzieci ulicy”, czy „Feralny tydzień”. Zaangażowanie w tym względzie okazała p. Małgorzata Masłowska.

Utwory w języku angielskim czytali także uczniowie kl. I-III gimnazjum. Zajęcia warsztatowe opracowane przez p. Błażeja Bujałę pozwoliły spojrzeć młodzieży na potrzebę poszerzania znajomości języka angielskiego. Trafnym okazało się także czytanie w języku niemieckim tekstów i utworów archiwalnych, przygotowane przez p. Magdalenę Mendalkę-Kozieł. Młodzież świadomie stwierdziła, że wydarzenia II wojny światowej nie przysłoniły chęci do nauki języka niemieckiego, lecz wręcz przeciwnie, utwierdziły w przekonaniu o słuszności nauki tego języka.

Czytanie i słuchanie czytanego tekstu to realizacja „Programu Zdrowia Emocjonalnego” Fundacji ABCXXI – słusznie kontynuowanego co roku przez bibliotekę szkolną w Oblęgorku pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza, p. Renatę Parandyk.

ZDJĘCIA
 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk