STRONA GŁÓWNA                                         

Rok szkolny 2013/2014


Harmonogram pracy biblioteki:
Poniedziałek 7.30-12.00
Wtorek  7.30-14.30
Środa  7.30-14.30
Czwartek  8.00 -15.30
Piątek  7.30-13.30
Wszystkich czytelników serdecznie zapraszamy do korzystania ze zbiorów biblioteki i czytelni multimedialnej!

Zestawienie roczne stanu czytelnictwa uczniów w roku szkolnym 2013/2014


Pomagamy innym – członkowie aktywu bibliotecznego w Piekoszowie

Pod koniec roku szkolnego, 25.06.2014 r. do Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie udali się uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku. Miało tam miejsce spotkanie integracyjne z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie i Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Celem spotkania było uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób „sprawnych inaczej”. Członkowie aktywu bibliotecznego przedstawili inscenizację, która poruszała problemy społeczeństwa informacyjnego. Przedstawienie przestrzegało przed pokusami drzemiącymi w Internecie i podkreślało zalety książek. Występ młodych aktorów wprowadził zgromadzonych w dobry humor, dostarczając wielu estetycznych wrażeń. Wyrazem radości widzów były gromkie brawa, które otrzymali uczniowie.

Na koniec przedsięwzięcia p. Renata Parandyk skierowała słowa podziękowań do p. Andrzeja Paździerza – dyrektora BCK, p. Ewy Ząbek – kierownika działu bibliotecznego, p. Alicji Zawadzkiej – kierownika ŚDS, a także ks. doktora Jana Jagiełki – dyrektora Domu dla Niepełnosprawnych oraz wszystkich zgromadzonych za zaangażowanie i właściwe zrozumienie problemu osób niepełnosprawnych. Wszyscy wyrazili wolę dalszej współpracy.


Wystawa „Rodzina Połanieckich”

Przez cały czerwiec w bibliotece szkolnej w Oblęgorku społeczność lokalna miała możliwość obejrzenia wystawy pt. „Rodzina Połanieckich”. Została ona przygotowana na XX Międzyszkolny Konkurs o Życiu i Twórczości H. Sienkiewicza z pomocą członków aktywu bibliotecznego z Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku. Katalog zawierał także foldery i informacje dotyczące ostatniego 10-lecia historii konkursu. Promowanie twórczości patrona naszej szkoły to dowód odpowiedzialności za pamięć o pisarzu oraz wyraz zaangażowania w dalszym przekazywaniu tradycji świętowania takich rocznic.


Tydzień Kultury Języka

Tydzień Kultury Języka, obchodzony w tym roku w dniach od 10 do 14 marca, stał się w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku już tradycyjnym czasem szczególnej refleksji nad rolą polszczyzny i pięknem języka polskiego. Jego przebiegiem i przygotowaniem różnorodnych przedsięwzięć promujących język ojczysty kierowała nauczycielka bibliotekarz, pani Renata Parandyk. Współorganizatorami były panie: Renata Jas, Jolanta Smolarczyk, Izabela Krzemińska.

Spotkanie z pisarką i malarką, p. Władysławą Szproch

Szkolny Konkurs Krasomówczy

Młodzież gimnazjalna w kieleckich bibliotekach i drukarni

Konkurs w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza

Przedstawienie „O szewczyku Dratewce i smoku zwanym Wawelskim”

 

 

Spotkanie z pisarką i malarką, p. Władysławą Szproch

W roku bieżącym, podobnie jak w latach ubiegłych, społeczność uczniowska miała okazję uczestniczenia w spotkaniu z wieloma pisarzami Kielecczyzny. W dniu 12 marca 2014 r. z panią Władysławą Szproch. Spotkanie z pisarką, malarką, rzeźbiarką wiąże się nie tylko z obchodzonym w tym okresie Międzynarodowym Dniem Pisarzy, ale także z 30. rocznicą powstania Związku Literatów Polskich O/Kielce, którego pisarka jest sekretarzem. Biblioteka szkolna od dawna współpracuje z członkami tego Związku.

Autorkę wierszy, fraszek, opowiadań oraz niedawno wydanego tomu „Po tej stronie błękitu” powitała p. wicedyrektor Joanna Ciołak. Montaż słowno-gwarowy przygotowali członkowie aktywu bibliotecznego z Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej, którzy nie tylko recytowali wiersze, ale także zaprezentowali scenkę do tekstów pisarki „Kundzine szprośniki”.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Od czasu do czasu otwieram drzwi przeszłości”. Te słowa to cytat z utworu wspaniałego Gościa, dla którego mowa przodków ma ogromne znaczenie, co uwypukla w swoich utworach. Podczas spotkania p. Władysława Szproch mówiła: „Zawsze inspirowało mnie piękno utajone w przyrodzie, w sztuce, w człowieku. Moja twórcza wypowiedź wynika z tego, że pragnę być potrzebna, pożyteczna, niezbędna, choćby dla jednego czytelnika, bo nade wszystko przecież człowiek istnieje dla drugiego człowieka”.

Jako wiceprezes Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich nie ukrywała swojej fascynacji Oblęgorkiem. Pasja malarska wzbogaca szatę graficzną jej utworów. Animatorka życia kulturalnego w Kielcach w bardzo ciekawy sposób opowiadała o swojej twórczości, wskazując także na motywy ukraińskie w literaturze i jednocześnie nawiązując do obecnej sytuacji na Krymie. Poetka wyrażała także swoje pragnienie, aby w czasach obecnych nadal panowała moda na czytanie. Na zakończenie serdeczne podziękowania skierowała pod adresem pani Władysławy Szproch, pani wicedyrektor Joanna Ciołak. Pisarka nie ukrywała swojego wzruszenia podczas podziękowań.

Wnioski wyciągnięte z dyskusji na pewno będą miały wpływ na kształtowanie się osobowości młodych uczestników spotkania.

 

Szkolny Konkurs Krasomówczy

Konkursy krasomówcze przeprowadzane w bibliotece szkolnej wpisały się na stałe w Tydzień Kultury Języka. Tematyka pytań dotyczyła różnych zagadnień. Uczniowie musieli wykazać się kwiecistym językiem oraz dobrą dykcją. Przedstawiali swoje racje w ciekawy, choć niejednokrotnie humorystyczny sposób. Komisja, której przewodniczyła p. wicedyrektor Joanna Ciołak oraz panie: Aneta Zapała i Renata Jas, sumując punkty, wytypowała najlepszych oratorów słowa mówionego.

Za najciekawszą wypowiedź jury uznało przemowę uczennicy gimnazjum, Zofii Szczypiór, która otrzymała I miejsce. Zosia odpowiadała na pytanie: Dlaczego warto wprowadzić Światowy Dzień Próżniaka? Karol Gaweł otrzymał II miejsce, natomiast Zuzanna Bożęcka zdobyła III miejsce.

Ze szkoły podstawowej:

Natalia Ziernik – I miejsce,

Gabriela Błaszczyk – II miejsce,

Agata Błaszczyk i Zuzanna Gaweł – III miejsce.

Oprócz Konkursu Krasomówczego p. Renata Jas przeprowadziła Konkurs Przysłów i Konkurs Frazeologiczny dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Natomiast Gminny Konkurs Ortograficzny był trzecim etapem ortograficznych zmagań dla uczniów naszej szkoły.

 

Młodzież gimnazjalna w kieleckich bibliotekach i drukarni

Atrakcją dla młodzieży był wyjazd uczniów klas III Gimnazjum Nr 2 w Oblęgorku do bibliotek w Kielcach, tj. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (aktywny udział w lekcji pokazowej) i Biblioteki Uniwersyteckiej (uczestniczenie w zajęciach dotyczących warsztatu informacyjnego biblioteki). Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką działalności informacyjnej i dydaktycznej obu bibliotek. Wykorzystanie różnych form działalności pomoże im w dalszych etapach edukacji. Będą potrafili korzystać z różnego rodzaju zbiorów, usług bibliotecznych i nowoczesnych źródeł informacji. Jako przyszli czytelnicy złożyli podziękowania na ręce pani dyrektor Urszuli Salwy oraz pana dyrektora dr. Henryka Suchojada, a także pań: Wiolety Kowalik, Karoliny Wichy, Edyty Grabowskiej.

Uczniowie zwiedzili także drukarnię „Karad”, gdzie zapoznali się z procesem powstawania książek. W świat rzemiosła drukarskiego wprowadzili zainteresowanych pani Renata Mazurczak oraz pan Krzysztof Dąbrowski, właściciel drukarni. Podczas wyjazdu pomoc okazała p. Justyna Kusińska.

 

Przedstawienie „O szewczyku Dratewce i smoku zwanym Wawelskim”

Na zakończenie Tygodnia Kultury Języka pani dyrektor Henryka Cisowska, nauczyciele oraz uczniowie ze szkoły podstawowej zgromadzili się na przedstawieniu „O szewczyku Dratewce i smoku zwanym Wawelskim”. Inscenizację przygotowała p. Izabela Krzemińska. Wykonała także stroje dla aktorów oraz przygotowała oprawę plastyczną do spektaklu, która komponowała się wizualnie z rolami, jakie odgrywali uczniowie z kl. III a. Znakomita i odważna gra aktorów dowodziła dobrze wyreżyserowanego przedstawienia.

Natomiast inscenizację legendy pt. „Toruńskie pierniki” przygotowała p. Jolanta Smolarczyk wraz z wychowankami – uczniami klasy II.

Oba przedstawienia wzbudziły duże zainteresowanie zgromadzonych widzów.

 

Konkurs w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza

Wieloletnia współpraca między biblioteką szkolną w Oblęgorku, a Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach ukierunkowana jest na wieloaspektowość działań. Jednym z nich jest udział uczniów naszej szkoły w organizowanych tam konkursach. W konkursie literacko-plastycznym „Moja walentynka” udział brali uczniowie z klas IV-VI oraz z klas I-III gimnazjum. Koniec marca okazał się szczęśliwy dla naszych uczniów, ponieważ zdobyli oni zaszczytne miejsca. Prace oceniała komisja: pracownicy oraz bibliotekarze pod przewodnictwem p. Mirosławy Prońko, kierownika Mediateki. Zwycięzcami okazały się następujące uczennice:

I miejsce – Izabela Borkowska z kl. III b gimnazjum,

II miejsce – Karolina Śliwa z kl. II b gimnazjum,

III miejsce – Jesika Zroślak z kl. VI i Julia Śliwa z kl. VI.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


Najmłodsi czytelnicy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strawczynie

4 marca uczniowie klas II, III a, III b szkoły podstawowej wraz z nauczycielami mieli możliwość odwiedzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie. Pani Halina Snoch, kierownik biblioteki, zapoznała dzieci ze specyfiką funkcjonowania czytelni i wypożyczalni. Korzystając z atrakcyjnych prezentacji multimedialnych, przedstawiła fundamentalne zasady, których należy przestrzegać, będąc w pracowni multimedialnej. Poinformowała, że ze zbiorów tamtejszej biblioteki mogą korzystać także uczniowie biblioteki szkolnej w Oblęgorku i ich rodzice.

Taka wzajemna współpraca w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wpływa na rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci, tak bardzo ważnych w I etapie edukacyjnym. Za miłe przyjęcie w bibliotece uczniowie złożyli podziękowania, wręczając jednocześnie Pani Kierownik dyplom uznania.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


X Konkurs Poezji Miłosnej

X Konkurs Poezji Miłosnej miał miejsce w bibliotece w dniu 20 lutego 2014 roku. Nie bez powodu w tym dniu – był to dzień obchodów 120. rocznicy urodzin Jarosława Iwaszkiewicza – poety, prozaika, dramaturga i eseisty. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III gimnazjum. W części wstępnej tego wydarzenia gimnazjalistki w inscenizacji poetycko przedstawiły postać pisarza, ukazały wyjątkowość jego poezji miłosnej, podkreśliły jej uniwersalną wartość. W zapiskach twórcy odnajdujemy także wyrazy miłości do książek: „Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem”. W dalszej części uczestnicy konkursu prezentowali przed jury przygotowane przez siebie recytacje.

Komisja w składzie: p. wicedyrektor Joanna Ciołak, p. Aneta Zapała, p. Paulina Nowak przyznała następujące miejsca:
Agata Malicka z kl. I a – I miejsce,
Zofia Szczypiór z kl. I b – II miejsce,
Zuzanna Gaweł z kl. III a – III miejsce,
Wiktoria Sobura z kl. III a – wyróżnienie.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy podejmowania prób własnej twórczości!

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk

 

Więcej zdjęć w GALERII


Światowy Dzień Kota

W dniu 19 lutego 2014 roku w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie dla uczniów z oddziału przedszkolnego w związku ze Światowym Dniem Kota, obchodzonym w książnicy wiedzy po raz pierwszy. Poprzez występ członkiń aktywu bibliotecznego: Marceliny Załawy, Zofii Szczypiór, Agaty Malickiej, które wcieliły się w postaci kota, myszy i kreta, uczniowie poznali literaturę związaną z tą tematyką. Bliskie stały się im utwory Stanisława Jachowicza, Lucyny Skompskiej, Jana Grabowskiego, Doroty Gellner oraz innych pisarzy. Miłość nie tylko do kota, ale także innych zwierząt, ukazana w formie scenek teatralnych, była znakomitym przykładem dla najmłodszych, jak troszczyć się o zwierzaki, jakimi emocjami je obdarzać.

Wystawa „Światowy Dzień Kota”, przygotowana przez członków aktywu bibliotecznego z gimnazjum, pięknie zwizualizowała wyobrażenie dzieci o kotach.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


Nowości wydawnicze w bibliotece

Serdecznie zapraszamy do wypożyczania nowości wydawniczych! Szeroka oferta na pewno zaspokoi gusty wszystkich czytelników, gdyż przy zakupie uwzględnione zostały także sugestie uczniów klas gimnazjalnych i rodziców.

W zbiorach biblioteki znajdują się między innymi utwory:
* E. Nowak – „Lawenda w chodakach”, „Michał jakiś tam”, „Rezerwat niebieskich ptaków” „Wszystko tylko nie mięta”, „Ogon kici”, „Drugi”, „Drzazga”, „Diupa”, „Furteczki, „Karolina”, „Bransoletka”, „Yellow Bahama w prążki”, „Krzywe 10”, „Niewzruszenie”
* P.C. i K. Cast - „Naznaczona”, „Spalona”, „Przebudzona”, „Przeznaczona” „Ukryta”
* Ch. Paolini: „Eragon”, „Dziedzictwo”
oraz wiele innych ciekawych pozycji dla dzieci i młodzieży współczesnych autorów.

Życzymy miłej lektury!

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


Światowy Dzień Pluszowego Misia

Światowy Dzień Pluszowego Misia – to niecodzienna uroczystość, która stała się okazją do spotkania w dniu 29.11.2013 r. nauczycieli, uczniów kl. I szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego z Misiem i Kubusiem Puchatkiem oraz jego przyjaciółmi.

Zgromadzonych powitała pani wicedyrektor Joanna Ciołak, życząc maluchom udanej zabawy z misiami. Każde z dzieci przyniosło ze sobą swojego pluszaka – przytulankę. Radosne nastroje podtrzymywały wśród dzieci uczennice kl. V i młodzież gimnazjalna z kl. I a, I b, II b, III b, przedstawiając scenkę teatralną przygotowaną przez p. Renatę Parandyk. Następnie p. Agnieszka Majos przeprowadziła muzyczny test sprawdzający wiedzę dzieci o pluszakach z bajek i kreskówek oraz koordynowała zabawę ruchową. Czytelnia zamieniła się tego dnia w Krainę Zaczarowanych Misiów i to stało się hasłem przewodnim wystawy przygotowanej z udziałem członków aktywu bibliotecznego. Dodatkowe emocje wywoływała oprawa plastyczna, na tle której główni bohaterowie przedstawienia częstowali dzieci ulubionym przysmakiem Kubusia Puchatka – miodem, który polewano na ciasteczko.

Wyjątkowość tego dnia to nie tylko inicjonowanie zainteresowań czytelniczych, szczególnie literaturą związaną z postacią Misia, ale znakomita okazja do zabawy i uczenia szacunku dzieci do zwierząt i przyrody.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


Uczniowie z Piekoszowa w Oblęgorku

Spotkanie integracyjne, które rozpoczęła pani wicedyrektor Joanna Ciołak słowami pełnymi optymizmu, skierowanymi do zgromadzonych w czytelni gości, miało miejsce 25 listopada 2013 r. w bibliotece szkolnej w Oblęgorku. Wówczas to p. Anna Kumańska i p. Urszula Michalska, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie wraz z wychowankami – uczniami klas pierwszych i ich rodzicami, zwiedzili naszą Szkołę i mieli możliwość obejrzenia występu małych aktorów wcielających się w różne postacie z baśni „Królowa Śniegu” H. Ch. Andersena. Uśmiech i skupienie na twarzy widzów dowodziły zainteresowania losami Gerdy i Kaja. W podziękowaniu za przygotowanie przedstawienia p. Renacie Parandyk został wręczony dyplom uznania przez p. Urszulę Michalską, która była pełna podziwu nie tylko dla występu, ale także dla oprawy plastycznej przedsięwzięcia. Stwierdziła, że „spektakl był dla dzieci dużą atrakcją i stanowił ciekawe urozmaicenie oraz wzbogacenie procesu edukacyjnego”. Dzieci natomiast otrzymały od pań słodycze i gromkie brawa.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


Goście w bibliotece szkolnej – spotkanie integracyjne

W dniu 8.11.2013 r. pani dyrektor Elżbieta Gieroń wraz z nauczycielami: p. Elżbietą Wąsowicz, p. Ingą Mostek oraz uczniami z klas II i III Szkoły Podstawowej w Promniku zaszczyciły nas swoją wizytą w bibliotece szkolnej na spotkaniu integracyjnym, które odbyło się pod hasłem „Kochamy baśnie”. Na początku wspólnych chwil pani dyrektor Henryka Cisowska wyraziła radość ze spotkania. Życzyła też, by dzieci doznały wielu estetycznych przeżyć i wrażeń oraz mile spędziły ten niezwykły czas.

W ramach spotkania uczniowie kl. IV naszej Szkoły, w tym członkowie aktywu bibliotecznego, wystawili inscenizację teatralną pt. „Królowa Śniegu” oraz czytali ulubione wiersze Juliana Tuwima, upowszechniając Rok Tuwima. W podziękowaniu za wspaniały występ pani dyrektor Elżbieta Gieroń obdarowała uczniów słodyczami, składając im życzenia dalszych artystycznych sukcesów.

Uczniowie z Promnika mieli również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem biblioteki. Na znak szacunku do księgozbioru otrzymali zakładki do książek.

Dyrekcja oraz nauczyciel bibliotekarz składa wszystkim gościom z Promnika i Piekoszowa serdeczne podziękowania za przyjęcie zaproszenia w mury biblioteki szkolnej, licząc na dalszą owocną współpracę.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


Pasowanie na czytelnika

29 października 2013 r. w bibliotece szkolnej miało miejsce niezwykłe wydarzenie –uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej zostali włączeni do grona czytelników. Pierwszy wpis na karcie czytelnika był możliwy dzięki uroczystemu pasowaniu, którego dokonała pani wicedyrektor Joanna Ciołak, wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na czytelnika biblioteki szkolnej”.

Na tę szczególną uroczystość przybyli nie tylko uczniowie klasy I z wychowawczynią,
p. Agatą Wieczorek, ale także dzieci klas zerowych, przedszkolaki wraz ze swoimi opiekunami oraz nauczyciele.
W czytelniczy klimat wprowadziły zgromadzonych uczennice gimnazjum: Zofia Szczypiór i Agata Malicka. Doznań estetycznych dostarczyli zebranym członkowie aktywu bibliotecznego z kl. IV, przygotowując przedstawienie „Królowa Śniegu”. Scenografia była uzupełnieniem teatralnych scenek z baśni, a napis „Kochamy baśnie” przypominał o ich ponadczasowym charakterze.

Wieńczyła to wydarzenie radość dzieci, mających możliwość samodzielnego wypożyczenia lektury klasy pierwszej. Czytelnicy rozpoczęli w ten sposób kształcenie umiejętności korzystania ze zbiorów biblioteki. Dyplom, który otrzymali z rąk pani wicedyrektor, będzie im przywoływał słowa Janusza Korczaka: „Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga”. Zakładki do książek uświadomią konieczność właściwego obchodzenia się z drukami, zaś łamigłówki pobudzą wyobraźnię i fantazję najmłodszych czytelników.

Uroczystość została przygotowana przez nauczyciela bibliotekarza, p. Renatę Parandyk.

Pierwszoklasistom życzymy nieustającej aktywności czytelniczej!

Zdjęcia w GALERII

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


„Cała Polska czyta dzieciom”

Jubileusz 10-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” miał miejsce w bibliotece szkolnej w Oblęgorku. W bieżącym roku szkolnym czytanie odbyło się w dniach od 20 do 30 września 2013 r. „Czytamy w Roku Tuwima” – to hasło jakie towarzyszyło tegorocznemu wydarzeniu w związku z Rokiem Tuwima.

Akcję rozpoczęły członkinie aktywu bibliotecznego z kl. I a i I b gimnazjum: Zofia Szczypiór, Marcelina Zaława, Paulina Zapała, Angelika Gaweł, Anna Cisowska, Agata Malicka, Zuzanna Bożęcka – wykonując dla najmłodszych uczniów inscenizację wierszy Juliana Tuwima. Na spotkanie czytelniczo-artystyczne przybyły przedszkolaki, uczniowie klas zerowych, klas I–III. Ukazana w jego trakcie poezja Tuwima została odebrana jako przyjemna i dającą wiele radości maluchom.

Bardziej poważne utwory twórcy, w jego 60. rocznicę śmierci, skierowane do uczniów klas IV–VI i młodzieży gimnazjalnej były momentem zamyślenia, ponieważ to „poeta rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych”.
W spotkanie przy książce włączyli się nauczyciele języków obcych: p. Alicja Gos, p. Aneta Zapała, p. Błażej Bujała. Czytanie utworów w języku angielskim i niemieckim z zastosowaniem technik multimedialnych wzmocniło umiejętności językowe uczniów.

Czytanie poezji jest najlepszą metodą wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, gdyż jak pisał Tuwim: „Poezja jest to (...) skok barbarzyńcy, który poczuł Boga”. Takie i inne napisy zostały zaprezentowane na wystawie, która ukazywała twórczość J. Tuwima i stanowiła oprawę plastyczną kampanii. Organizatorem akcji była p. Renata Parandyk. Nad całością czuwała pani dyrektor Henryka Cisowska.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk

ZDJĘCIA W GALERII