STRONA GŁÓWNA                                         

Rok szkolny 2014/2015


Harmonogram pracy biblioteki:
Poniedziałek 7.30-14.30

Wtorek  11.00-16.30
Środa  8.00-15.00
Czwartek  
11.00 -13.30; 15.10-15.40
Piątek  
 8.00-15.30
Wszystkich czytelników serdecznie zapraszamy do korzystania ze zbiorów biblioteki i czytelni multimedialnej!


OGŁOSZENIE!

W dniach od 22–25.06.2015 r. w bibliotece szkolnej odbędzie się kiermasz podręczników używanych. Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów do wzięcia udziału.


Dzień Radia

W bibliotece szkolnej w kwietniu odbyła się wystawa powojennych odbiorników radiowych z okazji Dnia Radia. Zwrócono uwagę na znaczenie radia jako środka komunikacji. Atrakcją była przedstawiona przez członków aktywu bibliotecznego z kl. V inscenizacja pt. „Ptasie radio” Juliana Tuwima. Widzami były dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie z kl. 0 a, 0 b, 0 c wraz z nauczycielami. Przestawienie dostarczyło najmłodszym wielu radości i uśmiechu.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA

Tegoroczny XXIII Tydzień Kultury Języka przygotowały, a także przeprowadziły panie: Renata Parandyk i Renata Jas. Tydzień Kultury Języka obejmował spotkania, imprezy, konkursy.

Spotkanie autorskie z pisarzami Kielecczyzny

Dnia 10 marca 2015 r. młodzież z wielkim wyczekiwaniem powitała twórców słowa pisanego Kielecczyzny, recytując ich poezję z najnowszych tomików, wydanych przez BCK w Piekoszowie. Wtedy też miała miejsce promocja poezji przybyłych literatów.

Jednym z Gości bibliotecznego spotkania była p. Iwona Gałęzowska, córka prozaika i dramaturga Jana Krzysztofczyka. Jej dzieło „Obudzić anioły” jest kontynuacją wcześniejszego tomu „Trzy łzy za daleko”. Próg szkolnej biblioteki przestąpił również p. doktor Stanisław Rogala, pisarz, poeta, krytyk literacki. Twórca wielokrotnie brał udział w spotkaniach z uczniami naszej szkoły (13 kwietnia 2005, 6 marca 2008, 25 marca 2011). Ostatnia książka – „Idę ku ciszy” - to zbiór jego wierszy.

Pani dyrektor Henryka Cisowska oraz p. wicedyrektor Joanna Ciołak wyraziły radość z przyjęcia przez naszych Gości zaproszenia na spotkanie. Nie szczędziły słów uznania dla twórców. Na zakończenie Goście otrzymali kwiaty i podziękowania w formie dyplomu. Poetów łączy wiele wspólnego. Oboje mieszkają w Piekoszowie. Posłowie do dwóch tomików p. Iwony Gałęzowskiej napisał p. dr St. Rogala. W przeszłości wykonywali zawód nauczyciela, stąd znakomity kontakt z młodzieżą podczas rozmowy. Charakteryzując swoją twórczość, odwoływali się do doświadczeń życiowych. Dyskusja sprowadziła się do wspólnego wniosku, który można ująć w słowa: „Każde słowo jest ważne, każda metafora niesie wiele treści naddanych, niemal każda myśl jest warta zapamiętania”. Dlatego warto, jak mówiła p. Iwona Gałęzowska, cytując jeden ze swoich wierszy:
„obudzić anioły
aby pośród nas było więcej dobra
tu – na ziemi
one codziennie przechodzą obok nas
w tej ziemskiej anielskiej krainie”.

Tajniki sztuki drukarskiej, antykwarycznej i bibliotekarskiej

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku poznali tajniki sztuki drukarskiej, antykwarycznej i bibliotekarskiej, dzięki wycieczce do Kielc. Młodzi odwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką, Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza. Poznali różne rodzaje działalności tych bibliotek i nowoczesne urządzenia wspierające proces naukowo-dydaktyczny. Przekaz wiedzy i informacji poprzez różnorakie jej formy prezentowali dla naszych uczniów: p. Marta Długosz, p. Wioletta Kowalik, p. Katarzyna Jędrzejewska, p. Jolanta Fudala oraz p. Łukasz Kwiecień. Podziękowania za umożliwienie zwiedzenia uczniowie skierowali do p. Mirosławy Prońko – kierownika Mediateki WBP, a także dyrektorów wyżej wymienionych placówek: p. Urszuli Salwy oraz p. dr. Henryka Suchojada i p. Andrzeja Dąbrowskiego.

Antykwariat Naukowy im. Andrzeja Metzgera wywarł na młodzieży ogromne wrażenie. Dzieje książki na przestrzeni wieków ukazał p. Igor Metzger. To wprowadzenie w „świat starodruków” będzie dla gimnazjalistów miało wymiar wychowawczo-poznawczy. Uczniowie zawitali również do drukarni „Karad”, w której dzięki jej właścicielowi p. Krzysztofowi Dąbrowskiemu oraz p. Renacie Mazurczak, poznali proces produkcji książki. Uczniowie uświadomili sobie, że trud i koszt jej powstawania jest ogromny i z pewnością będą darzyli szacunkiem słowo drukowane.

Opiekę nad uczniami i pomoc podczas wyjazdu okazała p. Justyna Pater.

„Poranek poezji wiosennej” w twórczości własnej

W „Poranku poezji wiosennej” uczestniczyli uczniowie klas I a, I b, III a Gimnazjum nr 2 oraz kl. IV a Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza. Recytacja wierszy o wiośnie, napisanych przez uczniów z uwzględnieniem nie tylko zasad ortografii, ale również tzw. „pułapek ortograficznych”, udowodniła, że młodzież, tworząc własne utwory, ukazuje swój potencjał poetycki i znajomość zasad ortografii. Na wyróżnienie zasługuje uczennica Maja Bożęcka z kl. IV a, która prezentując twórczość własną pt. „Wiosenne wrażenia”, uwzględniła wyjątki pisowni polskiej. Rymowanki z trudnościami ortograficznymi prezentowane przez gimnazjalistów, ukazywały także ich poczucie humoru. Rozwój polszczyzny spowodował nie tylko zmiany w jej sposobie zapisu leksykalnego, ale także w zakresie obowiązujących reguł ortograficznych, co prezentowali w wierszach szkolni twórcy.

Szkolny Konkurs Krasomówczy

W roku bieżącym najlepszym oratorem podczas Szkolnego Konkursu Krasomówczego była pani dyrektor Henryka Cisowska. Odpowiadała na pytanie: Który dzień tygodnia jest najpiękniejszy? W swoim przemówieniu przedstawiła kunszt oratorski na wysokim poziomie. Wygłoszony tekst posiadał walory literackie w zakresie kompozycji przemówienia. Dając przykład swoim uczniom, wskazała im, jak należy używać różnych rodzajów argumentacji i perswazji językowej, a także wykazywać umiejętność stosowania niewerbalnych środków wyrazu. Płynność wymowy i kwiecistość języka została nagrodzona długimi oklaskami. Natomiast występy uczniów oceniła komisja, której przewodniczyła p. wicedyrektor Joanna Ciołak. Członkami jury były panie: Aneta Zapała i Justyna Krakowiak.
Po raz kolejny uczennica gimnazjum, Zofia Szczypiór z kl. II b otrzymała I miejsce. Klaudia Siadul z kl. I a – II miejsce, natomiast Damian Prus z kl. I b zdobył III miejsce.

Ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza: Agata Błaszczyk z kl. VI – I miejsce, Kacper Gabriel Śliwa z kl. V – II miejsce, Gabriela Błaszczyk i Julia Salacha z kl. V – III miejsce.

Konkurs Przysłów i Konkurs Frazeologiczny dla uczniów klas IV-VI pod okiem p. Renaty Jas dowiódł, że uczniowie z różnego rodzaju zagadnieniami, związanymi z tymi konkursami, poradzili sobie bez problemów.

„Ojczyzna polszczyzna, czyli język dawniej a dziś”

Zachodzące zmiany w wymowie na przestrzeni wieków ukazują różnice między mową a pismem. Znakomitym przykładem są tu teksty gwarowe, które nie tylko przykuwały uwagę, ale także budziły zdziwienie, a niejednokrotnie śmiech zgromadzonych uczniów w bibliotece podczas tegorocznego Tygodnia Kultury Języka. „Kundzine szprośniki” Władysławy Szproch, które autorka prezentowała w ubiegłym roku podczas Tygodnia Kultury Języka, były najlepszym przykładem tej „żywej mowy ludu”. Zbiory gawęd czytali uczniowie klasy V i młodzież gimnazjalna. Rozwiązywali także łamigłówki związane z mową polską, bo przecież „Nasza polska mowa piękna jest i prosta, lecz w pisowni nie każdy jej sprosta”.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


XI Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej

XI Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej miał miejsce w 150. rocznicę urodzin znakomitego poety – Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Stanowił doskonałą okazję do przypomnienia jego poezji, który o miłości pisał: „Tyś jest najwyższą z sił, wszystko ulega tobie, miłości”. Poeta bardzo często zastanawiał się w swoich utworach nad miłością. Nad znaczeniem tego uczucia, nad jego istotą i miejscem, jakie zajmuje w życiu. To zafascynowanie emocjami, które towarzyszą osobom zakochanym, pogrążonym w niepewności, co do odczuwanych namiętności, prezentowali uczniowie klas I-III Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku w dniu 09.02.2015 r. w bibliotece szkolnej. Przed recytacją wierszy, członkowie aktywu bibliotecznego, dokonali wprowadzenia liryczno-tematycznego.

W komisji oceniającej, oprócz p. Błażeja Bujały i p. Renaty Parandyk, zasiadł również p. Zbigniew Wójcik, który zapoczątkował kolejne 10-lecie konkursu, ponieważ swoje członkostwo w komisji sprawował podczas I Konkursu Recytatorskiego Poezji Miłosnej w roku 2005. Podsumowanie karty punktacji pozwoliło wytypować zwycięzców. Należą do nich: Natalia Ziernik z kl. I b – I miejsce, Agata Malicka z kl. II a – II miejsce, Damian Prus z kl. I b – III miejsce. Wyróżnienie otrzymali: Zofia Szczypiór z kl. II b, Julia Borkowska z kl. I a, Zuzanna Bożęcka z kl. II a.
Dziękujemy za uczestniczenie w zmaganiach poetyckich i zapraszamy do kolejnego udziału w konkursie już za rok!


Konkurs Literacko-Teatralny „Ania z Zielonego Wzgórza”

Uczniowie klasy piątej wykazali się dużą znajomością treści książki „Ania z Zielonego Wzgórza”, co udowodnili podczas Szkolnego Konkursu Literacko-Teatralnego, który miał miejsce w dniu 06.02.2015 r. w bibliotece szkolnej. Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie kl. Ia Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku oraz dzieci z oddziału przedszkolnego i członkowie kół zainteresowań wraz z nauczycielami i rodzicami przenieśli się myślami w wymarzony świat Ani, głównej bohaterki książki L. M. Montgomery. Część teatralną wykonali uczestnicy konkursu, będący jednocześnie członkami aktywu bibliotecznego. Dzięki przedstawieniu dali się poznać jako grupa uzdolnionych artystycznie młodych ludzi. Występowali: Anna Siedlarz, Idalia Mastalerz, Julia Salacha, Gabriela Błaszczyk oraz w roli Mateusza – Piotr Łośniak. Pani wicedyrektor Joanna Ciołak była dumna ze swoich uczniów, podziwiając ich kunszt aktorski. W swoim przemówieniu zachęciła ich do rozwijania pasji aktorskiej. Po doznaniu estetycznych wrażeń przez widzów, uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – Idalia Mastalerz
II miejsce – Gabriela Błaszczyk
III miejsce – Anna Siedlarz
Wyróżnienie przyznano dla Julii Salachy i Kai Gaweł.
Konkurs był doskonaleniem poznanych wiadomości z zakresu literatury. Przyczynił się do kształcenia umiejętności niezbędnych w dalszych etapach edukacji. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody. Gratulujemy!

ZDJĘCIA


Czytelnicy klas pierwszych szkoły podstawowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strawczynie

W dniu 29.01.2015 roku uczniowie z ZPO w Oblęgorku odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Strawczynie. Odbyło się tam kształcenie ich umiejętności w wykorzystywaniu zasobów biblioteki. Spotkanie przygotowała pani Halina Snoch, kierownik publicznej biblioteki, organizując prelekcję czytelniczą. Zajęcia dla klasy I a i I b SP w Oblęgorku rozpoczęła od zabawy w pociąg, który wyruszył w czytelniczą podróż między regałami z książkami. Nauka poprzez działanie, to właściwy kierunek w edukacji pierwszoklasistów. Uczą się oni poprawnych kontaktów międzyludzkich, właściwego zachowania w miejscu publicznym. Wręczony przez naszych uczniów dyplom uznania pani Halinie Snoch, był dowodem wdzięczności za zaangażowanie w przedsięwzięcie. Wychodząc z uczniami, którzy w tym roku szkolnym zostali pasowani na czytelnika, poza obręb szkolnej biblioteki, zawsze dostarczamy im nowych doświadczeń. Z pewnością zachowają się na długo w ich pamięci takie wspomnienia i staną się początkiem pasji czytelniczej.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


OGŁOSZENIE!

W dniu 06.02.2015 r. biblioteka szkolna zaprasza uczniów klasy V SP do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczo-Teatralnym pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”. Natomiast w dniu 09.02.2015 r. odbędzie się XI Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej pod hasłem „Tyś jest najwyższą z sił, wszystko ulega tobie, miłości” dla uczniów klas I-III Gimnazjum.


„Baśniowy świat pana Kleksa”

W dniu 22 stycznia 2015 r. nastąpiło ostateczne rozstrzygniecie Szkolnego Konkursu Czytelniczego „Baśniowy świat pana Kleksa” dla uczniów klasy IV „a” i IV „b”. Do głównych celów konkursu należało zaktywizowanie w uczniach potrzeby czytania, a także rozbudzenie ich wyobraźni poprzez wyrażenie świata przedstawionego utworu literackiego w formie plastycznej.

Konkurs został podzielony na dwie części:
a) część literacką,
b) część plastyczną.
Część literacką (pisemną, ustną) oceniała komisja w składzie: p. Monika Jas, p. Justyna Krakowiak, p. Renata Parandyk.

Zwycięzcami zostali:
Filip Zdeb – I miejsce,
Fabian Wilczkowski – II miejsce,
Maria Błaszczyk i Maja Bożęcka – III miejsce,
Piotr Karolik – wyróżnienie.

Prace plastyczne pod hasłem „Nieprawdopodobne, niezwykłe wydarzenie (lub postać) z „Akademii pana Kleksa” były punktowane przez jury, pod przewodnictwem p. wicedyrektor Joanny Ciołak wraz z nauczycielami i rodzicami: p. Agatą Kipiel, p. Izabelą Majewską, p. Jadwigą Mróz, p. Justyną Krakowiak, p. Renatą Parandyk, p. Edytą Mastalerz.
Oceniający przyznali następujące miejsca:
I miejsce dla Aleksandry Jas i Mai Bożeckiej,
II miejsce zajął Krzysztof Kozubowski, I
II miejsce przypadło Fabianowi Wilczkowskiemu.

Przygotowane prace przez czwartoklasistów świadczyły nie tylko o dużej pracowitości, ale również o pomysłowości uczniów.

Otwarcia konkursu dokonała p. dyrektor Henryka Cisowska, która dodała otuchy wszystkim uczestnikom. Swoje zadowolenie wykazała także w stosunku do dwóch uczniów, tj. Dominika Śliwy i Dominika Wilczyńskiego z kl. II b Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku za wykonanie inscenizacji związanej z treścią książki „Akademia pana Kleksa”.

Konkurs wykazał duże zainteresowanie tego rodzaju działalnością pedagogiczną z czytelnikiem. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału, zwycięzcom gratulujemy!

ZDJĘCIA

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


OGŁOSZENIE!

Biblioteka szkolna w Oblęgorku serdecznie zaprasza  uczniów klas IV na Szkolny Konkurs Czytelniczy pt. ,,Baśniowy świat pana Kleksa", który odbędzie się w dniu 13.01.2015 r.


Pasowanie na czytelnika

W bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku. Pierwsza tego rodzaju uroczystość miała miejsce 10 lat temu, tj. 4 listopada 2004 r. Zainicjowana została przez nauczyciela bibliotekarza, p. Renatę Parandyk i jest kontynuowana do dziś. W bieżącym roku szkolnym odbyła się 1 grudnia. Na to wyjątkowe wydarzenie przybyli uczniowie klasy I a i I b wraz z wychowawczyniami: p. Jadwigą Mróz, p. Katarzyną Foks, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie z oddziału przedszkolnego. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani dyrektor Henryka Cisowska. Wszystkich zgromadzonych powitała serdecznie uczennica kl. V - Julia Salacha, zachęcając gości do obejrzenia scenki pt. „Baśnie i bajeczki”, przygotowanej przez członków aktywu bibliotecznego z kl. V. W czasie trwania inscenizacji uczniowie musieli rozpoznać występujące postaci z baśni i bajek. Ważnym elementem wydarzenia była książka, która mieściła w sobie wskazówki do właściwego postępowania z nią. W jej rolę wcielił się Kacper Gabriel Śliwa. W tym celu przygotowano scenografię do przedstawienia pod hasłem „Książka moim przyjacielem”.

Aktu pasowania wybraną książką patrona naszej szkoły dokonała pani dyrektor. Podczas przemówienia życzyła pierwszoklasistom szacunku do książki i czerpania radości życia w czasie czytania. Tradycyjnie najmłodsi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Po zakończonej imprezie uczniowie przyjęci do „braci czytelniczej” wypożyczyli książkę z kanonu lektur klasy I. Złożone przyrzeczenie zostało usankcjonowane podpisami uczniów w księdze pasowania na czytelnika.

Rodzicom serdecznie dziękujemy za przybycie!

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


Niezwykły Dzień Głośnego Czytania

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w dniu 22 września 2014 r. odbył się w bibliotece szkolnej Dzień Głośnego Czytania. Radość dzieci z wydarzenia była podwójna, gdyż wzięli w niej udział wszyscy zaproszeni Goście, którzy czytali jedne z najbardziej ulubionych pozycji książkowych uczniów. Spotkanie zapoczątkowały panie, które pracowały w murach naszej szkoły: p. Stanisława Krawczyńska, p. Halina Drogosz i p. Teodora Zdyb. Panie czytały wiersze Juliana Tuwima oraz fragmenty „Plastusiowego pamiętnika” Marii Kownackiej. Wybranie powyższych autorów wiązało się ze 120. rocznicą urodzin twórców. Dzieci z oddziału przedszkolnego z zaciekawieniem wysłuchały przeczytanych utworów i bezbłędnie odpowiadały na zadawane im pytania. W nagrodę otrzymały ufundowane przez panie słodycze.

W drugiej części wydarzenia uczniowie klas IV-VI mieli przyjemność wysłuchania fragmentów prozatorskich Stefana Żeromskiego i L.M. Montgomery. Czytającymi byli rodzice uczniów: p. Ewelina Wilczkowska, mama Fabiana i p. Marcin Mastalerz, ojciec Idalii, Artura i Aleksandra. Natomiast babcia uczniów Karola i Michała Cichockich, pani Irena Gaweł czytała fragmenty „Wiernej rzeki”. Pani wicedyrektor Joanna Ciołak podziękowała rodzicom i p. Irenie Gaweł za zaangażowanie i rozpowszechnianie czytelnictwa.

Ostatnią część spotkania rozpoczęła p. dyr. Henryka Cisowska wierszem pt. „Ptasie plotki”. Wcześniej powitała p. Annę Dziewanowską, radną Oblęgorka i p. Stanisława Zbyba, przewodniczącego Rady Gminy w Strawczynie oraz p. Ryszarda Mikurdę, który, nawiązując do uroczystości strażackiej w Oblęgorku, przeczytał wiersz J. Brzechwy pt. „Pali się”. Pani Anna Dziewanowska przybliżyła dzieciom fragmenty „Karolci”. Na zakończenie p. Stanisław Zdyb, czytając wybrane rozdziały „Plastusiowego pamiętnika”, wyjaśniał i pokazywał uczniom klas I-III SP przybory szkolne używane w dawnych czasach, o których była mowa w utworze.

Wszyscy uczestnicy spotkania serdecznie dziękują niezwykłym Gościom za obecność w bibliotece i poświęcenie swojego czasu dla dobra rozwoju młodych czytelników. Na zakończenie akcji czytelniczej p. dyr. Henryka Cisowska podjęła Gości słodkim poczęstunkiem.

ZDJĘCIA

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


Narodowe Czytanie

W dniu 5 września 2014 r. w bibliotece szkolnej odbyło się Narodowe Czytanie – akcja zainicjowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wzięli w niej udział rodzice oraz uczniowie. Publiczne czytanie „Trylogii” H. Sienkiewicza rozpoczęła p. Justyna Krakowiak oraz członkinie aktywu bibliotecznego z gimnazjum: Agata Malicka i Zuzanna Bożęcka z kl. IIa. W drugą część spotkania wprowadziła zgromadzonych p. Małgorzata Salacha wraz z córką Julią. Dodatkowo uczniowie z kl. V: Anna Siedlarz, Ida Mastalerz, Radosław Baryłko oraz Gabriela Błaszczyk, którzy przeczytali przygotowane teksty przez p. Renatę Jas.

Pani wicedyrektor Joanna Ciołak skierowała podziękowania w stronę p. Małgorzaty Salachy, wręczając jej dyplom uznania. Podkreśliła także słowa Agnieszki Celedy, że takie inicjatywy sprzyjają wzmocnieniu wspólnotowości, uświadamiając, jak wiele łączy nas jako naród. Oprawę plastyczną stanowiła wystawa pod hasłem „Narodowe Czytanie”. Pomoc przy wystawie okazał p. Aleksander Żmuda.

ZDJĘCIA

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk


OGŁOSZENIE!

Biblioteka szkolna w Oblęgorku serdecznie zaprasza rodziców i uczniów na Narodowe Czytanie, które odbędzie się w dniu 5 września 2014 r.