foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


bip


 

 ePUAP logo ESP


mein

 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklaracja dostępności

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.

 

Nazwa strony internetowej:

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Adres strony internetowej

http://spoblegorek.pl

Data publikacji strony internetowej

01.09.2008 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej

30.03.2022 r. 

Oświadczenie - status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC nie są dostępne cyfrowo w całości
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • większość z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • brak opcji pomijania powtarzających się bloków
 • niektóre linki duplikują nazwy, ale mają różny href
 • strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami: możliwość zmiany kontrastu, możliwość zmiany rozmiaru tekstu ( zmiana rozmiaru tekstu możliwa tylko przy użyciu przeglądarki)

Wyłączenia:

- część załączonych informacji w postaci artykułów, załączników, filmów nie jest dostępna cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia 18.01.2021 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 20.01.2021 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada – Henryka Cisowska
 • Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon – 413030429

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
 • Adres: Oblęgorek, ul. Gimnazjalna 15,, 26-067 Strawczyn
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 413030429

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek szkoły nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Przy schodach zamontowana jest poręcz. 

Przy budynku szkoły jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Informacje dodatkowe:

Ułatwienia

 • czytelna czcionka,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • wszystkie funkcjonalności są dostępne za pomocą klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy,
 • cel każdego łącza jasno wynika z jego tekstu,
 • różne sposoby znajdowania treści: menu nawigacyjne, funkcja wyszukiwania, mapa witryny

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.