foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkolny Kleks

gazeta szk

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

apel      
W trosce o bezpieczeństwo  własne i innych Dyrektor szkoły prosi
o załatwianie niezbędnych spraw w formie telefonicznej (nr tel. 413030429 - sekretariat, 693255105- dyrektor szkoły) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail dyrektor.spooblegorek@gmail.com

Komunikat dyrektora szkoły - konsultacje przedmiotowe!!!

Informuję, że szkoła, uwzględniając potrzeby uczniów, organizuje dobrowolne konsultacje przedmiotowe:

- od 25 maja 2020 r. - zajęcia dla uczniów klas 8

- od 1 czerwca 2020 r. - zajęcia dla uczniów klas 4-7.

Czytaj więcej: Komunikat dyrektora...

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych - wyniki
Dyrektor szkoły informuje, że lista kandydatów do oddziałów przedszkolnych, wyłonionych w rekrutacji uzupełniającej, jest wywieszona na drzwiach do szkoły.
Informację można też uzyskać telefonicznie- sekretariat szkoły 413030429. 

inne080KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY!!!

Dyrektor szkoły informuje, że ze względu na brak zgody rodziców na udział dzieci w stacjonarnych zajęciach (w terminie do 7 czerwca 2020 r.):
- zajęcia rewalidacyjne nadal będą  kontynuowane w ramach kształcenia na odległość
- zawiesza się stacjonarne funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, zadania dydaktyczno-wychowawcze realizowane są zdalnie
- szkoła nie będzie organizowała zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III.

Wyjaśnienie MEN dotyczące funkcjonowania szkół

14.05.2020

Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj więcej: Wyjaśnienie MEN...

wytyczne gis men 14.05Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

wywiadowka online

Dyrektor szkoły zaprasza rodziców klaso 0-VIII do wzięcia udziału w wywiadówkach on-line. Proszę o zapoznanie się z ich harmonogramem

Język żyrafy – rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i potrzeb

W ostatnich latach dużo można usłyszeć o porozumieniu bez przemocy. Jest ono nazywane również językiem empatii lub językiem serca, ponieważ opiera się na rozpoznawaniu uczuć i potrzeb – swoich oraz drugiej osoby – i na otwartym ich wyrażaniu. Przemoc jest zaś rozumiana jako każda forma wywierania wpływu, stawiania się ponad drugim człowiekiem, ignorowania jego potrzeb i uczuć.

Czytaj więcej: Język żyrafy –...

office2

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.