foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkolny Kleks

gazeta szk

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

apel      
W trosce o bezpieczeństwo  własne i innych Dyrektor szkoły prosi
o załatwianie niezbędnych spraw w formie telefonicznej (nr tel. 413030429 - sekretariat, 693255105- dyrektor szkoły) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail dyrektor.spooblegorek@gmail.com

men kalendarz 14.05Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach

 Od 25 maja br. :

- przywracane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

- uczniowie klas VIII szkół podstawowych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. 

Od 1 czerwca br. :

- uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

 

SZCZEGÓŁY

 

 

office2

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.