foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkolny Kleks

gazeta szk

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

apel      
W trosce o bezpieczeństwo  własne i innych Dyrektor szkoły prosi
o załatwianie niezbędnych spraw w formie telefonicznej (nr tel. 413030429 - sekretariat, 693255105- dyrektor szkoły) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail dyrektor.spooblegorek@gmail.com

inne080KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY!!!

Dyrektor szkoły informuje, że ze względu na brak zgody rodziców na udział dzieci w stacjonarnych zajęciach (w terminie do 7 czerwca 2020 r.):
- zajęcia rewalidacyjne nadal będą  kontynuowane w ramach kształcenia na odległość
- zawiesza się stacjonarne funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, zadania dydaktyczno-wychowawcze realizowane są zdalnie
- szkoła nie będzie organizowała zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III.

office2

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.