foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zapraszamy po odbiór zaswiadczeń
z egzaminu ósmoklasisty
w dn. 8.07.2022r. w godz. 9.00 - 12.00

 egzamin

 Zaśpiewaj z nami hymn szkolny

hymn

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


bip


 

 ePUAP logo ESP


mein

 

Zarząd Rady Rodziców 2021/ 2022

 27 września 2021 r. odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły z Klasowymi Radami Rodziców. Wybrany został Zarząd w składzie:

 Funkcja Imię i nazwisko 
 przewodniczący  Rafał Met
 zastępca Halina Kozubek
 skarbnik  Agnieszka Szcześniak, Aneta Pietronik
 sekretarz  Michał Zdzymira
 
Gratuluję i życzę owocnej współpracy.
      /...../dyrektor szkoły - Henryka Cisowska
 
Ustalono kwotę wpłat na Radę Rodziców - 30 zł - wpłata na konto RR 60 8499 0008 0302 2799 3000 0001 lub w sekretariacie szkoły
Wpłata jednorazowa do 30 listopada.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.