foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

Zajęcia pozalekcyjne organizowane w Szkole Podstawowej

im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku

w II semestrze w roku szkolnym 2019/ 2020

 

Lp.

Klasa /klasy 

Nazwa zajęć

Termin

Prowadzący

1.

I - III

koło plastyczne

środa

12.45 - 13.30

p. A. Wieczorek

2.

I - III

gimnastyka korekcyjna

środa

12.45 - 13.30

p. J. Smolarczyk

3.

II a

gromada zuchowa

czwartek

11.55 - 12.40

p. J. Smolarczyk

4.

III b

zajęcia rewalidacyjne

wtorek

8.05 - 8.50

środa

11.55 - 12.40

p. K. Foks

5.

I - III

zajęcia muzyczne – chór(s)

wtorek

8.05 - 8.50

piątek

11.55 - 12.40

p. J. Stokowiec

6.

I - III

zajęcia z uczniem zdolnym(s)

wtorek

8.05 - 8.50

13.35 - 14.20

p. A. Baran

7.

I

zajęcia rewalidacyjne

czwartek

11.55 - 12.40

piątek

11.55 - 12.40

p. A. Baran

8.

I - III

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

piątek

11.55 - 12.40

p. D. Bielacha

9.

V b

koło matematyczne

środa

12.45 - 13.30

p. J. Kowalczyk – Knap

10.

VIB

koło matematyczne

poniedziałek

12.45 - 13.30

p. J. Kowalczyk – Knap

11.

Vb

koło matematyczne

wtorek

8.05 - 8.50

p. J. Kowalczyk – Knap

12.

VI

koło biologiczne (UZ)

środa

8.55 - 9.40

p. J.Skoczylas

13.

IV - VI

koło fotograficzne

wtorek

14.25 - 15.10

p. J. Skoczylas

14.

VIII

zajęcia rozwijające

z j. angielskiego

piątek

13.35 - 14.20

p. B. Bujała

15.

IV - VI

SKS

piłka nożna

wtorek

14.25 - 15.10

środa

14.25 - 15.10

p. M. Zieliński

16.

V - VII

SKS

piłka siatkowa

poniedziałek

13.35 - 14.20

czwartek

14.25 - 15.10

p. J. Skoczylas

17.

IV - VI

koło plastyczne

czwartek

13.35 - 15.10

p. J. Ciołak

18.

V- VII

zespół muzyczny

czwartek

14.25 - 15.10

p. Z. Wójcik

19.

V a

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

z j. polskiego

środa

8.05 -8.55

p. A. Harabin

20.

V b

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z j. polskiego

środa

12.45 - 13.30

p. A. Harabin

21.

IV

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z j. polskiego

piątek

13.35 - 14.20

p. A. Harabin

22.

IV

koło polonistyczne

piątek

8.05 - 8.55

p. A. Harabin

23.

VIII

koło polonistyczne

poniedziałek

8.05 - 8.50

p. M. Malarczyk

24.

Va, Vb

koło polonistyczne

wtorek

13.35 -14.20

p. M. Malarczyk

25.

VIa,VIb

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z j. polskiego

środa

13.35 -14.20

p. M. Malarczyk

26.

VII

koło polonistyczne

środa

14.25 -15.10

p. M. Malarczyk

27.

VIII

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

z j. angielskiego

środa

14.25 - 15.10

p. B. Bujała

28.

V a

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

poniedziałek

13.35 - 14.20

p. M. Rogula

29.

IV

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

wtorek

8.05 - 8.50

p. M. Rogula

30.

VI b

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

piątek

12.45 - 13.30

p. M. Rogula

31.

V b

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

piątek

13.35 - 14.20

p. M. Rogula

32.

IV-VIII

koło przyrodnicze

( konsultacje) (s)

piątek

13.35 - 14.20

p. A. Komisarczyk

33.

Va

koło matematyczne(s)

czwartek

8.05 - 8.50

p. M. Rogula

34.

VIII

koło matematyczne

poniedziałek

13.35 - 14.20

p. J. Pater

35.

VII

koło matematyczne

wtorek

14.25 - 15.10

p. J. Pater

36.

VI, VI b

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

środa

8.05 - 8.50

p. J. Pater

37.

VIB

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

piątek

10.50 -11.35

p. J. Pater

38.

VIa, VI b

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z matematyki

środa

8.05 - 8.50

p. J. Pater

39.

VIII

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

z matematyki

środa

14.25 - 15.10

p. J. Pater

40.

VIa, VIb

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

piątek

14.25 - 15.10

p. J. Pater

41.

IV

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

wtorek

13.35 - 14.20

p. E.Durlik

42.

IV

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

środa

11.55 - 12.40

p. E.Durlik

43.

I

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

środa

13.35 - 14.20

p. E. Durlik

44.

VII

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

czwartek

14.25 - 15.10

p. E. Durlik

45.

Vb, VIa

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

czwartek

12.45 - 13.30

p. E. Durlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.