foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


bip


 

 ePUAP logo ESP


mein

 

zhp81 Gromada Zuchowa „Oblęgorskie Iskierki” rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2004 roku. Gromada należy do Hufca Kielce – Powiat im. Edmunda Massalskiego Kieleckiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Drużynową gromady od początku jej istnienia jest podharcmistrz Jolanta Smolarczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w naszej szkole. Druhna pracuje aktywnie w Komendzie Hufca Kielce – Powiat, pełniąc ważne funkcje: jest członkiem Komisji Stopni Instruktorskich oraz zastępcą Komendanta Hufca do spraw programowych.

 

hufic kielce powiat

 

ZUCHY to dzieci w wieku 6-10 lat

Wstęp

Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa/drużynowy.

Prawo i Obietnica Zucha to fundamenty pracy instruktora z zuchami. Z nich wynikają cele wychowawcze.

Zuchy przyjmują Prawo wprost. Zapisy Prawa i Obietnicy Zucha są niekwestionowane, rozumiejąc Prawo i Obietnicę zuchy dążą do postępowania zgodnego z zapisami.

Szczególnym okresem, w pracy gromady, zapoznawania zucha z Prawem i Obietnicą, są zbiórki “pierwszego miesiąca”.

System małych grup realizowany jest przez podział na szóstki, wykorzystywany przy organizowaniu zabawy. Szóstki realizują powierzone im zadania w trakcie zbiórki gromady. Koedukacja nie występuje w szóstkach.

Charakterystyczną formą aktywności zuchowej jest zabawa w kogoś lub w coś. Zuchowa zabawa w naturalny sposób kształtuje charakter dziecka i rozwija jego umiejętności.

Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program

Program pracy gromady powinien odpowiadać na specyficzną dla tego wieku ciekawość otaczającego świata oraz krótką koncentracją na jednym temacie.

Program pracy gromady uwzględnia przede wszystkim:
- potrzeby zuchów,
- programy sprawności zespołowych i indywidualnych,
- zadania gwiazdek zuchowych.
Program jest tworzony przez drużynowego i przybocznych, którzy są również odpowiedzialni za jego realizację.

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha

1. Zuch kocha Boga i Polskę. 

2. Zuch jest dzielny. 

3. Zuch mówi prawdę. 

4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach. 

5. Wszystkim jest z zuchem dobrze. 

6. Zuch stara się być coraz lepszy.

zuch

81 Gromada Zuchowa „Oblęgorskie Iskierki”

Gromada Zuchowa „Oblęgorskie Iskierki” działająca przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku rozpoczęła zbiórki 11 września 2013 roku. 

 

Zajęcia z zuchami prowadzi: phm. Jolanta Smolarczyk

Zajęcia zuchowe skierowane są głównie do uczniów klas I- III szkoły podstawowej, którzy chcą bawić się i pracować w grupie, pragną nauczyć się wielu pożytecznych umiejętności, chcą przeżywać przygody, bezpiecznie, mądrze i wesoło spędzać czas w gronie przyjaciół, mieć wspólne tajemnice, poznawać świat i zmieniać go na lepsze.

Na zajęciach, zwanych zbiórkami bawimy się w „coś” lub „kogoś” (listonoszy, marynarzy, aktorów, pogotowie mikołajkowe, obserwatorów przyrody, naukowców, badaczy, mistrzów gier i zabaw, ogrodników, sportowców, mieszkańców odległych planet itp.).

Zbiórki zuchowe to czas na gawędę, bajkę, na zuchową majsterkę, zuchowy teatr, naukę i śpiewanie piosenek, pląsy, zagadki, poznawanie tajemnych znaków i szyfrów, wycieczki, zuchowe zwiady w terenie, uczestniczenie w uroczystościach państwowych, w imprezach organizowanych przez Hufiec Kielce - Powiat, organizowanie własnych imprez, gry i zabawy oraz prace użyteczne.

Każda zbiórka zuchowa ma swój cel. Forma zabawowa zbiórek zaspokaja potrzeby rozwojowe dzieci, a jednocześnie daje możliwość doskonalenia ich charakterów w sposób naturalny. Tak więc „zanim młodzi zdecydują, kim chcą być w przyszłości, pozwalam im być Sobą”. Podczas zabaw i zajęć dzieci poznają świat, uczą się być patriotami i dzielnymi zuchami. Poznają zuchowe znaki, zwyczaje, obrzędy i tajemnice, zdobywają sprawności i gwiazdki, które stanowią instrumenty służące do indywidualnego rozwoju zucha.

Dzieci poznają Prawa Zucha, które stanowią fundamenty pracy w gromadzie i są drogowskazem, którego powinny się trzymać.

  • Zuch kocha Boga i Polskę.
  • Zuch jest dzielny.
  • Zuch mówi prawdę.
  • Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
  • Wszystkim jest z zuchem dobrze.
  • Zuch stara się być coraz lepszy.

Prawo Zucha przypieczętowuje Obietnica Zucha.

Podczas zbiórek stwarza się dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju. Zuchy uczą się dobrej współpracy, odpowiedzialności, samorządności, planowania i realizacji zadań, przestrzegania norm, współzawodnictwa, godnego odnoszenia zwycięstw i porażek, systematyczności, odpowiedzialności, dzielności, gospodarności i wielu umiejętności np. kulinarnych, technicznych, plastycznych, modelarskich, sportowych itp. Poza tym wrażliwości na drugiego człowieka.

Dzieci startują w różnorodnych konkursach i zdobywają nagrody.

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.