foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zapraszamy po odbiór zaswiadczeń
z egzaminu ósmoklasisty
w dn. 8.07.2022r. w godz. 9.00 - 12.00

 egzamin

 Zaśpiewaj z nami hymn szkolny

hymn

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


bip


 

 ePUAP logo ESP


mein

 

logo konkurs

 

Strona projektu

O projekcie

Termin realizacji: rok szkolny 2020/2021

Koordynator szkolny projektu: Edyta Durlik

 

 

05.03.2012 r. odbyło się już ostatnie spotkanie uczniów w ramach projektu „Moje wymarzone miejsce pracy” w ŚCDN. Koordynator p. Krystyna Grudzińska zapoznała młodzież gimnazjalną z tematem „Zanim zaczniesz szukać pracy pomyśl, czy?”. Następnie pan Stanisław Galmento z Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach przedstawił zasady bezpiecznej pracy i uświadomił uczniów, jak są one ważne w wykonywanych zawodach. Młodzież otrzymała ulotki, książki i płyty z zasadami BHP. Uczniowie są DSC 0045 smalljuż na ostatnim etapie pisania swoich prac. Wybrali zawody:
• Strażaka: Mateusz Sobura, Paweł Cichocki, Wioletta Chudyba, Urszula Nowak z kl. IIb G
• Lekarza weterynarii: Adriana Czarnecka, Natalia Piątek, Karolina Gad, Magdalena Rówińska z kl. Ib G
• Architekta: Izabela Bożęcka, Wojciech Piotrowski, Tomasz Jarząbek kl. IIa G
• Lekarza chirurga: Marlena Szlabs, Katarzyna Bożęcka, Daria Januszek z kl. IIa G

Opiekunowie grup: p. Katarzyna Malaga-Węgrzyn i p. Agata Bożęcka trzymają kciuki i życzą zdobycia możliwie najwyższych miejsc.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Katarzyna Malaga-Węgrzyn


DSC 0092 small11 stycznia 2012 roku w budynku Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach odbyły się warsztaty w ramach projektu „Moje wymarzone miejsce pracy”. Wzięli w nich udział liderzy zespołów z naszej szkoły: Adriana Czarnecka, Mateusz Sobura, Izabela Bożęcka i Marlena Szlabs. Spotkanie pod hasłem „Poznaję i odkrywam samego siebie”, prowadzone przez koordynatora projektu p. Krystynę Grudzińską, dotyczyło właściwych wyborów w planowaniu kariery zawodowej. Ćwiczenia miały na celu uzmysłowić młodzieży ich mocne i słabe strony, cechy charakteru i zainteresowania, które są bardzo ważnym elementem w czasie planowania własnej ścieżki zawodowej.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Agata Bożęcka


DSC 0521a small12.12.2011r. odbyło się drugie spotkanie uczniów i ich opiekunów w ramach Projektu „Moje wymarzone miejsce pracy”, tym razem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach. Uczniów powitała p. Krystyna Grudzińska – koordynator Projektu, a następnie głos zabrały: p. Magdalena Gajek – doradca zawodowy i p. Marzena Latos-Magdziarz – doradca zawodowy, psycholog. Pracownice WUP zapoznały dzieci z tematem „Świadomie czy we mgle” – czyli jak zaplanować karierę zawodową. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczniowie aktywnie brali w nich udział i integrowali się ze swoimi rówieśnikami z różnych szkół poprzez pracę w grupach. Dzieci również rozwiązywały „Test zainteresowań”, miały możliwość zapoznania się z „teczkami o zawodach” i „przewodnikami po zawodach”. Uczniowie wzięli udział w konkursie „Zawodoznawcze kalambury”. Na koniec panie zaprezentowały film pt.: „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód”. Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Katarzyna Malaga-Węgrzyn i p. Agata Bożęcka.

Dyrekcja, opiekunowie oraz uczniowie ZPO w Oblęgorku dziękują wójtowi gminy Strawczyn p. Tadeuszowi Tkaczykowi za udostępnienie gminnego busa.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Katarzyna Malaga-Węgrzyn


DSC 0001 smallSzkoła przystąpiła do projektu „Moje wymarzone miejsce pracy” organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Do projektu zgłosiły się cztery trzyosobowe zespoły, w których skład wchodzą:
I. klasa Ib:
1) Adriana Czarnecka – lider
2) Natalia Piątek
3) Karolina Gad
II. klasa IIa
1) Marlena Szlabs - lider
2) Daria Januszek
3) Katarzyna Bożęcka
III. klasa IIa
1) Izabela Bożęcka – lider
2) Tomasz Jarząbek
3) Wojciech Piotrowski
IV. klasa II b
1) Mateusz Sobura – lider
2) Paweł Cichocki
3) Krzysztof Buchcic
Opiekę nad zespołami sprawują p. Katarzyna Malaga-Węgrzyn i p. Agata Bożęcka.DSC 0010 small

28 listopada 2011r. odbyła się pierwsza Konferencja dla liderów zespołów i nauczycieli „W drodze do wymarzonego zawodu”. Konferencję uroczyście rozpoczęła p. Alicja Stradomska w-ce dyrektor ŚCDN-u. Jako pierwsza wystąpiła p. dr Edyta Kowalczyk ze swoją prezentacją zatytułowaną „W drodze do wymarzonego miejsca pracy”. Następnie głos zabrała p. Katarzyna Łazarska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, która przybliżyła młodzieży temat „Młodzież na rynku pracy”. Na zakończenie koordynator projektu, p. Krystyna Grudzińska, zapoznała uczniów z wymaganiami i dokumentacją prac, które uczniowie mają wykonać.

 Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Katarzyna Malaga-Węgrzyn

11.02.2013r. wspólnie z młodzieżą obejrzeliśmy kolejny film. Tym razem polskiego reżysera T. Wiszniewskiego „Wszystko będzie dobrze”. Była to historia chłopca, który postanawia dokonać niemożliwego, by ratować ciężko chorą mamę. Paweł – główny bohater - pochodzi z biednej rodziny alkoholowej, gdzie ojciec, już nie żyjący, oprócz tego, że pił, to jeszcze znęcał się nad rodziną. Aby ratować matkę, składa Matce Bożej obietnicę, że dobiegnie z Gdańska do Częstochowy w zamian za zwrócenie jej zdrowia. Mocno wierzy w ten cud. Wyrusza samotnie w drogę. Dołącza do niego jego nauczyciel w-fu – alkoholik. Podróż dla obu staje się bardzo ciekawa. Nauczyciel powstrzymuje się od spożywania alkoholu, motywuje i wspiera go w tym Paweł, który wie, że to choroba i trzeba takiej osobie pomóc, a nie zostawiać samej sobie. Bieg chłopca zostaje nagłośniony w mediach. Na konto wpływają pieniądze na operację chorej matki. Kiedy udaje się zebrać fundusze, przeprowadzona zostaje operacja, a Paweł, będąc tuż przed swoim celem, dowiaduje się, że matka umiera. Mimo rozczarowania dobiega do Częstochowy, klęka przed cudownym obrazem i nadal ma nadzieję, że matka się „obudzi”. Wracają do domu. Odbywa się pogrzeb. Główny bohater podejmuje nieudaną próbę samobójczą. Pan Andrzej, nauczyciel, upija się do nieprzytomności. Film kończy się tak, że Paweł, jego starszy upośledzony brat i nauczyciel siedzą na ławce przed domem patrzą w niebo, z którego bije jasność. Reżyser pozostawia widzowi dopisanie zakończenia.

Bardzo ciekawy film pokazujący rzeczywistość, która dotyka wielu z nas na co dzień. Film zmusza nas do refleksji nad swoim życiem i naszych bliskich.

Podczas wyjazdu opiekę sprawowała p. Katarzyna Malaga-Węgrzyn.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Katarzyna Malaga-Węgrzyn


nhef

Nasza szkoła przystąpiła do Projektu organizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. W Projekcie bierze udział 31 uczniów z klas II i III gimnazjum. Jest to cykl 9 filmów profilaktycznych przeznaczonych dla młodzieży. Poruszana jest w nich tematyka: radości i cierpienia, samotności i braku zrozumienia, pasji, walki o siebie, dokonywaniu rzeczy niemożliwych, nastoletniej miłości, manipulacji, pracy w grupie, przemocy wśród rówieśników. Projekt ma na celu uwrażliwienie młodego widza na niebezpieczeństwa czyhające na „młodych-zbuntowanych”.

logo fsKażdy film poprzedzony jest wykładem zaproszonego gościa – specjalisty, a po obejrzeniu – pogadanka, podzielenie się wrażeniami młodzieży.Koordynatorem tegoż Projektu jest pedagog szkolny p. Katarzyna Malaga-Węgrzyn.

W październiku obejrzeliśmy jeden z dziewięciu filmów „4. piętro”, była to dynamiczna i pełna opowieść o młodych pacjentach oddziału onkologicznego, którzy mimo choroby nie tracą optymizmu i chęci do zabawy.

Osoba odpowiedzialna za treść mgr Katarzyna Malaga-Węgrzyn

Projekt „Otwarta Twoja Kariera” – OTK

otk.ht4Szkoła przystąpiła do Projektu „Otwarta Twoja Kariera” organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Hasłem przewodnim projektu OTK są „Zawody przyszłości”.

Zostały nim objęte klasy: „0”, I-III SP, IV-VI SP i I-III G.

Projekt trwa od X.2011r. do V.2012r.

W ramach tego projektu już 2.XI.2011r. odbędą się warsztaty dla uczniów z każdego etapu edukacyjnego prowadzone przez konsultantów ŚCDN-u.


DSC 0403 smallDnia 22 XII 2011r. odbyła się wycieczka do pobliskiej kwiaciarni w Oblęgorku. Klasy I "a" i  I "b" szkoły podstawowej zapoznały się z pracą kwiaciarki. Pani Machala z wielkim zaangażowaniem pokazała uczniom, w jaki sposób wykonuje świąteczne stroiki. Bardzo chętnie opowiadała na pytania, które zadawali uczniowie. Pierwszoklasiści byli bardzo zadowoleni, iż mogli zapoznać się z pracą florystki. Opiekę nad grupą sprawowały panie Alicja Jas i Jadwiga Mróz.

 Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Alicja Jas

DSC 0411 small DSC 0408 small DSC 0404 small

 


 

a smallRealizacja projektu OTK w grudniu 2011 r. zakładała wykonanie gazetki informującej o ofercie edukacyjnej kieleckich szkół ponadgimnazjalnych. Odpowiedzialnymi za jej wykonanie byli uczniowie klasy IIIb gimnazjum. Realizacji zadania podjęły się uczennice: Joanna Fijoł, Nina Borkowska oraz Anna Karolina Zapała. a1 small

Początkowym etapem pracy było spotkanie z koordynatorem p. K. Ciołak, podczas którego zostały określone podstawowe idee i założenia projektu. Kolejny etap to szczegółowe omówienie informacji, które miały się pojawić na gazetce oraz technika jej wykonania. Uczennice w trakcie realizacji wykazały się ogromnym zaangażowaniem oraz inwencją twórczą. Efekt ich pracy można podziwiać na korytarzu gimnazjalnym koło sali językowej.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Katarzyna Ciołak


W dniach 07.XI-10.XI.2011r. został ogłoszony konkurs plastyczny na temat „Zawody w mojej rodzinie” w kl. I-III SP. Prace zostały wykonane przez dzieci samodzielnie – techniką dowolną. Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem wykonali konkursowe prace.  

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Alicja Jas

a small a2 small a1 small

 


Praca nad projektem multimedialnym „Etapy planowania kariery zawodowej” odbywała się wśród uczniów kl. IIa gimnazjum. Członkowie zespołu zostali podzieleni na 3-5-osobowe grupy. Praca nad tworzeniem prezentacji rozpoczęła się od spotkania organizacyjnego z koordynatorem projektu na szczeblu gimnazjalnym, tj. z p. Katarzyną Ciołak. Spotkanie to miało na celu przekazanie młodzieży ogólnej idei przedsięwzięcia i sposobów jej realizacji. Główną drogą nadzoru rezultatów pracy uczniów była korespondencja e-mailowa. Uczniowie, tworząc swoje prezentacje, wykorzystywali zasoby sieci, jak i materiały dostarczone przez koordynatora.

Redagowała: mgr Katarzyna Ciołak


Zainteresowani uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej wykonali prace plastyczne pod hasłem: „Kim zostanę w przyszłości?”. Zanim przystąpili do pracy, akcja została poprzedzona pogawędką na temat zawodów, jakie chcieliby wykonywać w dorosłym życiu, by być w pełni usatysfakcjonowanym człowiekiem, mogącym rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Wykonanie samodzielnych prac przy zastosowaniu różnorodnych technik miało również na celu pogłębienie wrażliwości na estetykę i rozwinięcie wyobraźni twórczej u dzieci.

Za trud włożony w wykonanie najlepszych prac plastycznych uczniowie otrzymają dyplomy. Wszystkie prace będą przedstawione na wystawie szkolnej.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Agata Bożęcka


DSC 0402 smallW ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Otwarta Twoja Kariera OTK dzieci z oddziału przedszkolnego poznały pracę kowala w czasie wycieczek tematycznych do kuźni, które odbyły się w dniach 3 i 4 listopada 2011 roku. Kuźnia jest bardzo starym obiektem, w którym pracował ojciec pana Moćko, który także był kowalem. Praca w kuźni jest w niewielkim stopniu zmechanizowana, a wszystkie elementy kowalskie wykonywane są w tradycyjny sposób. W kuźni dzieci z uwagą obserwowały sposób wykonania podkowy zaprezentowany przez pana Stanisława Moćko. Wykonaną przez kowala podkowę dzieci otrzymały w prezencie i zawisła ona na ścianie w sali nr 5. Później uczestnicy wycieczek zwiedzili Muzeum Kowalstwa DSC 0410 smallArtystycznego, w którym znajdują się artystyczne wyroby kowalskie, meble i sprzęty gospodarstwa domowego z dawnych lat. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyła się drewniana skrzynia, w której ukryte były … skarby. Na pamiątkę pobytu w muzeum pan Moćko każdemu dziecku przybił na ręce pamiątkową pieczątkę.

W ramach realizowanego projektu dzieci zainteresowały się pracą zawodową wykonywaną przez swoich rodziców i wykonają prace plastyczne techniką collage na temat: „Moja mama jest…” i „Mój tatuś jest…”.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Jolanta Smolarczyk

DSC 0420 small DSC 0404 small DSC 0425 small
DSC 0431 small DSC 0434 small DSC 0445 small

 


DSC 0383 smallW dniu 02.11.2011 r. odbyły się pierwsze warsztaty z Projektu „Otwarta twoja kariera” dotyczące doradztwa zawodowego prowadzone przez konsultantów ŚCDN p. Krystynę Grudzińską i p. Edytę Kowalczyk. Tego dnia udział wzięły w warsztatach klasy III gimnazjum oraz VI i VB szkoły podstawowej. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczniowie chętnie brali w nich aktywny udział.

Następne warsztaty dla pozostałych klas planowane są na XII.2011 r. i I.2012 r.

                                          Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Malaga-Węgrzyn

DSC 0392 small DSC 0389 small DSC 0386 small
DSC 0385 small DSC 0382 small DSC 0384 small

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.