foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


bip


 

 ePUAP logo ESP


mein

 

pedago2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie

ul. Żeromskiego 16

26-067 Strawczyn

tel. 41 30-38-018


Komisariat Policji w Strawczynie

ul. Sportowa 1

26-067 Strawczyn

tel. 41 349-36-97 ; fax. 41 349-37-97

Dzielnicowy dla wsi Oblęgorek, Oblęgór, Chełmce - p.o. st. post. Paweł Rębiś

 

 Telefon Zaufania w Sprawach Rodzinnych

czynny od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

w poniedziałki od 7.30 do 17.00

041/368-18-74


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
116 111 (czynny całą dobę)

Antydepresyjny telefon Forum przeciw depresji
22 594 91 00 (w środy i czwartki w godz. 17:00 - 19:00)

ITAKA - antydepresyjny telefon zaufania
22 484 88 01 (wtorki: 14:00 – 19:00; czwartki: 15:00 – 20:00; piątki: 10:00 – 15:00)

Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych
116 123 (codziennie, poza świętami, w godz. 14:00 - 22:00)

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
800 70 22 22 (czynny całą dobę)

Telefon Zaufania - uzależnienia behawioralne
801 889 880 (codziennie w godz. 17:00 - 22:00)

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"
800 120 002 (całodobowo)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 20:00)


s telefon zaufania


m pedagog


s pomoc psycholog


 

s wsparcie


m Plakat Telefon Zaufania 800080222

800 080 222 – rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Profilaktyka – Ośrodek Rozwoju Edukacji

Telefon Zaufania w Sprawach Kryzysowych

czynny w soboty i w niedziele od 16.00 do 19.00

041/345-50-59


Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

ul. Karczówkowska 5a, Kielce

041/346-16-27


Razem Pokonać Przemoc

041/343-29-97

0800 55 99 75


Pomoc Ofiarom Przestępstw

Punkt Konsultacyjny

041/349-33-44


Centrum Interwencji Kryzysowej i Schronisko dla Ofiar Przemocy

czynny całą dobę

041/366-48-47


Telefon Zaufania - pomoc psychologiczno - pedagogiczna

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 15.00 do 17.00

041/366-17-41


Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień i Narkomanii

041/344-39-86


Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym

Kielce

041/345-73-46


Telefon Zaufania do spraw Rodziny

Kielce

041/368-18-67


Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Końskie

041/372-73-66


Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8.15 do 20.00

0800 12 12 12


Ogólnopolski Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

od 12.00 do 20.00

116 111


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie "Niebieska Linia"

0801 12 00 02


Komisariat Policji w Strawczynie

41 349 37 97

997

112


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie

ul. Częstochowska 110

41 30 61 115


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie

41 30 38 018


Gminna Komisja ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie

41 30 38 002

wew. 51


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

41 342 14 90


Sąd Rodzinny i Nieletnich w Kielcach

ul. Warszawska 44

41 34 95 600


Straż Pożarna

998


Pogotowie Ratunkowe

999

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.