foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


bip


 

 ePUAP logo ESP


mein

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2022/2023.

 


20.05.2022 r.

Informuję, że wszystkie wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (rekrutacja uzupełniająca) zostały rozpatrzone pozytywnie. Dzieci są kandydatami do przyjęcia. Proszę o złożenie w terminie do 26 maja 2022 r. oświadczeń woli.

Henryka Cisowska /dyrektor szkoły/


Informuję, że od 4 maja 2022 r. rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do klasy I oraz oddziałów przedszkolnych. 
Ważne terminy:
- do 11 maja 2022 r. - należy złożyć wniosek z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata warunków i kryteriów
- 12-19 maja 2022 r. - weryfikacja komisji
- 20 maja 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
23-26 maja 2022 r. - złożenie przez rodzica woli przyjęcia
- 27 maja 2022 r.-  podanie do publicznej wiadomości listy  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia osób.
Henryka Cisowska, dyrektor szkoły

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w roku szkolnym 2022/2023

OŚWIADCZENIE rodzica dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku

 WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy I w roku szkolnym 2022/2023 zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy 0 lub  do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

 

Wniosek o przyjęcie dziecka w wieku 3-5 lat do gminnego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

 

Wniosek o przyjęcie dziecka w wieku 6 lat do gminnego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.