foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


bip


 

 ePUAP logo ESP


mein

 

Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania w Szkole Podstawowej w Oblęgorku danych osobowych oraz o przysługujących  prawach z tym związanych.

INFORMACJE  OGÓLNE

1. Prawo do informacji i kopii danych

2. Prawo do sprostowania danych

3. Prawo do bycia zapomnianym

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

5. Prawo do przenoszenia danych

6. Prawo do sprzeciwu

7. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.  Regulamin monitoringu

9. Obowiązek informacyjny

 

WZORY  WNIOSKÓW

1. Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Wniosek o zmianę danych osobowych

4. Wniosek o usunięcie danych osobowych

5. Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

6. Wniosek o przeniesienie danych osobowych

7. Wniosek: Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

8. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych , t.j.

SZKOŁA PODSTAWOWA im. H. SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

 Oblęgorek, ul. Gimnazjalna 15, 26-067 Strawczyn

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.Klauzula informacyjna

 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.