foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

apel      
W trosce o bezpieczeństwo  własne i innych Dyrektor szkoły prosi
o załatwianie niezbędnych spraw w formie telefonicznej (nr tel. 413030429 - sekretariat, 693255105- dyrektor szkoły) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail dyrektor.spooblegorek@gmail.com

Abonament za miesiąc marzec 2020 r.

Informujemy, że w marcu opłata za obiad wynosi:

  1. dla uczniów klas I - VIII: 66,00 zł
  2. dla uczniów klas 0:  121,00 zł
  3. opłata za obiad indywidualny:  3,50 zł

Abonament płatny do 5 dnia każdego miesiąca

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat za obiady.

W przypadku choroby dziecka, nieobecności lub rezygnacji z obiadów należy zgłosić tę informację telefoniczne pod numer 41 3030429.

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.