foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

komunkat1
 
 Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z decyzją Rządu nauczanie w klasach 1-8 będzie odbywało się w systemie zdalnym do dnia 23-24.12.2020 r.

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

Materiały do nauki na odległość

office2

 

 

Informacje dla rodziców - kształcenie na odległość

Informacje dla uczniów - kształcenie na odległość


UWAGA!!!

W przypadku problemów z logowaniem się do Teams/ Office proszę kontaktować się z wychowawcami, którzy przekażą prośbę o reset hasła do administratora.


Harmonogram pracy pedagoga na czas nauki zdalnej


 

   Szczegółowy plan zajęć

30.11 - 04.12.2020 r.

Klasa I A Klasa I B
Klasa II  
Klasa III A Klasa III B
Klasa IV A Klasa IV B 
Klasa V
Klasa VI A  Klasa VI B 
Klasa VII A Klasa VII B 
Klasa VIII  - gr 1 Klasa VIII  - gr 2

 

Legenda:

J.POLSKI  - lekcja Teams
BIOLOGIA  - lekcja Teams co 2 tygodnie
PLASTYKA  - tylko konsultacje Teams dla chętnych

 


 

  ARCHIWUM - szczegółówe plany zajęć

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.