foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


bip


 

 ePUAP logo ESP


mein

 

UKS „Kmicic” Oblęgorek – działamy na rzecz rozwoju sportu szkolnego!

Powstanie i działalność Klubu:

s 20190108 145504UKS ,,Kmicic” Oblęgorek powstał w 2007 roku z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku.

Posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycieli wychowania fizycznego z uprawnieniami trenerskimi i instruktorskimi. Swoją działalność opiera przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy oraz pomocy rodziców uczniów/zawodników.

Cele działalności Klubu:

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły.
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, w szczególności poprzez dyscypliny sportowe takie jak: piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka.
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  • Organizowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  • Podniesienie sprawności fizycznej młodzieży z naszej szkoły.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.
  • Upowszechnianie piłki nożnej, piłki siatkowej i lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
  • Umożliwienie młodzieży sprawdzenia się w rywalizacji sportowej z innymi uczniami.
  • Wyposażenie zawodników w niezbędny sprzęt treningowy i startowy.
  • Promowanie Gminy Strawczyn, Klubu Kmicic, Szkoły Podstawowej w Oblęgorku poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, Ludowy Związek Sportowy, powiat oraz miasto Kielce.

Zarząd Klubu:

Prezes: Marcin Zieliński

Wiceprezes: Jarosław Skoczylas

Sekretarz: Błażej Bujała

Skarbnik: Dorota Szczypiór

Członek: Justyna Kusińska

Członek: Małgorzata Rogula

Pomoc finansowa:

UKS Kmicic od lat otrzymuje wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strawczyn. Dzięki dotacjom finansowym możemy realizować zaplanowane zadania i cele. Umożliwiają one starty w zawodach (pokrywają koszty za transport i opłaty startowe), w znaczący sposób wzbogacają bazę sportową Klubu i szkoły (zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych), podnoszą rangę i atrakcyjność organizowanych zawodów szkolnych (zakup nagród pamiątkowych i rzeczowych dla najlepszych zawodników).

Niewątpliwie realizacja tych wszystkich zadań przyczynia się do odnoszenia sukcesów sportowych. Możemy z dumą pochwalić się tytułami mistrzowskimi i wicemistrzowskimi województwa świętokrzyskiego.

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.