Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Dla rodziców

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

UWAGAinne080inne080inne080
Nr tel. - 693255105
- Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Szkolny Kleks

gazeta szk

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

apel      
W trosce o bezpieczeństwo  własne i innych dyrektor szkoły prosi o załatwianie niezbędnych spraw w formie telefonicznej (693255105) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail dyrektor.spooblegorek@gmail.com

KOMUNIKAT - 27.03.2020 r.

Drodzy Rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z kształceniem na odległość przekazuję Państwu kilka najważniejszych informacji. Mam nadzieję, że w ten sposób będziecie trochę spokojniejsi o edukację Waszych dzieci.

Czytaj więcej: Komunikat dla rodziców...

Kształcenie na odległość

Dyrektor szkoły informuje, iż od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zmiany zostaną wprowadzone zgodnie z dwoma rozporządzeniami wydanymi przez MEN z dnia 20 marca 2020 r.

Organizacja kształcenia na odległość w naszej szkole odbywać się będzie m.in. za pośrednictwem poczty mailowej, platform edukacyjnych.

Wszystkie informacje odnośnie kształcenia umieścimy w najbliższych dniach na stronie internetowej szkoły

tablica wywiadowkaOGŁOSZENIE

Dyrektor szkoły informuje, że wywiadówka zaplanowana na 19 marca 2020 r. odbędzie się w terminie późniejszym.

Informacja dla rodziców

Informujemy, że w dniach 12-13 marca br. będą sprawowane dyżury w świetlicy szkolnej.

Zajęcia opiekuńcze będą prowadzone w godzinach 7.00- 16.00.

komunkat1

Informuję, że w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawinusa, w naszej szkole:

  • zostały wywieszone w wielu miejscach instrukcje dotyczące mycia rąk;
  • 28 lutego 2020 r. pielęgniarka szkolna przeprowadzi w klasach spotkania informacyjne dotyczące mycia rąk;
  • wychowawcy na zajęciach z uczniami przeprowadzą pogadanki na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Nadmieniam, że jeśli uczeń nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

Jednocześnie proszę, byście nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły. Informuję, że w przypadku rodzica dziecka do 8. roku życia, że w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art.32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

W przypadku dodatkowych wątpliwości można zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

KV plakat A3 DRUK1

s rece mycie

podstawowe srodki ochronne

Dyrektor Szkoły informuje, że zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych zostały umieszczone w zakładce - Rekrutacja 2020/2021. Kompletne dokumenty będą przymowane (zgodnie z harmonogramem rekrutacji) w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 7:30-15:00.

m PLAKAT choinka

Wywiadówka

20.01.2020r. odbędzie się wywiadówka.

godz. 16:00 - dla klas 0-III

godz. 17:00 - dla klas IV-VIII

Dyżur nauczycieli poszczególnych przedmiotów do 16:30 do 18:00.

office2

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.