Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Gromada zuchowa

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

tablica wywiadowka
karnawal ZABAW KARNAWAL
Zimowisko w Białym Dunajcu
 zimowisko

Prosimy rodzicow
o telefoniczne powiadomienie szkoły o decyzji skierowania dziecka
na zimowisko  

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

zhp81 Gromada Zuchowa „Oblęgorskie Iskierki” rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2004 roku. Gromada należy do Hufca Kielce – Powiat im. Edmunda Massalskiego Kieleckiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Drużynową gromady od początku jej istnienia jest podharcmistrz Jolanta Smolarczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w naszej szkole. Druhna pracuje aktywnie w Komendzie Hufca Kielce – Powiat, pełniąc ważne funkcje: jest członkiem Komisji Stopni Instruktorskich oraz zastępcą Komendanta Hufca do spraw programowych.

 

hufic kielce powiat

 

ZUCHY to dzieci w wieku 6-10 lat

Wstęp

Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa/drużynowy.

Prawo i Obietnica Zucha to fundamenty pracy instruktora z zuchami. Z nich wynikają cele wychowawcze.

Zuchy przyjmują Prawo wprost. Zapisy Prawa i Obietnicy Zucha są niekwestionowane, rozumiejąc Prawo i Obietnicę zuchy dążą do postępowania zgodnego z zapisami.

Szczególnym okresem, w pracy gromady, zapoznawania zucha z Prawem i Obietnicą, są zbiórki “pierwszego miesiąca”.

System małych grup realizowany jest przez podział na szóstki, wykorzystywany przy organizowaniu zabawy. Szóstki realizują powierzone im zadania w trakcie zbiórki gromady. Koedukacja nie występuje w szóstkach.

Charakterystyczną formą aktywności zuchowej jest zabawa w kogoś lub w coś. Zuchowa zabawa w naturalny sposób kształtuje charakter dziecka i rozwija jego umiejętności.

Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program

Program pracy gromady powinien odpowiadać na specyficzną dla tego wieku ciekawość otaczającego świata oraz krótką koncentracją na jednym temacie.

Program pracy gromady uwzględnia przede wszystkim:
- potrzeby zuchów,
- programy sprawności zespołowych i indywidualnych,
- zadania gwiazdek zuchowych.
Program jest tworzony przez drużynowego i przybocznych, którzy są również odpowiedzialni za jego realizację.

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha

1. Zuch kocha Boga i Polskę. 

2. Zuch jest dzielny. 

3. Zuch mówi prawdę. 

4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach. 

5. Wszystkim jest z zuchem dobrze. 

6. Zuch stara się być coraz lepszy.

 DSC0002 smallGromada Zuchowa „Oblęgorskie Iskierki” działająca przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku rozpoczęła zbiórki 11 września 2013 roku.

Zbiórki odbywają się w każdą środę w wymiarze 1 godziny lekcyjnej.

Zajęcia prowadzone są społecznie.

 Do gromady należy 12 dzieci (9 dziewczynek i 3 chłopców) uczniów klasy II. Zuchami są: Weronika Błaszczyk, Angelika Lamczyk, Patrycja Łośniak, Karolina Siadul, Jagoda Nowak, Natalka Gaweł, Paulina Gaj, Oliwia Lasota, Oliwia Krakowiak, Damian Zapała, Kacper Stachura i Jakub Dudek.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.