Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Gromada zuchowa

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

UWAGAinne080inne080inne080
Nr tel. - 693255105
- Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

zhp81 Gromada Zuchowa „Oblęgorskie Iskierki” rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2004 roku. Gromada należy do Hufca Kielce – Powiat im. Edmunda Massalskiego Kieleckiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Drużynową gromady od początku jej istnienia jest podharcmistrz Jolanta Smolarczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w naszej szkole. Druhna pracuje aktywnie w Komendzie Hufca Kielce – Powiat, pełniąc ważne funkcje: jest członkiem Komisji Stopni Instruktorskich oraz zastępcą Komendanta Hufca do spraw programowych.

 

hufic kielce powiat

 

ZUCHY to dzieci w wieku 6-10 lat

Wstęp

Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa/drużynowy.

Prawo i Obietnica Zucha to fundamenty pracy instruktora z zuchami. Z nich wynikają cele wychowawcze.

Zuchy przyjmują Prawo wprost. Zapisy Prawa i Obietnicy Zucha są niekwestionowane, rozumiejąc Prawo i Obietnicę zuchy dążą do postępowania zgodnego z zapisami.

Szczególnym okresem, w pracy gromady, zapoznawania zucha z Prawem i Obietnicą, są zbiórki “pierwszego miesiąca”.

System małych grup realizowany jest przez podział na szóstki, wykorzystywany przy organizowaniu zabawy. Szóstki realizują powierzone im zadania w trakcie zbiórki gromady. Koedukacja nie występuje w szóstkach.

Charakterystyczną formą aktywności zuchowej jest zabawa w kogoś lub w coś. Zuchowa zabawa w naturalny sposób kształtuje charakter dziecka i rozwija jego umiejętności.

Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program

Program pracy gromady powinien odpowiadać na specyficzną dla tego wieku ciekawość otaczającego świata oraz krótką koncentracją na jednym temacie.

Program pracy gromady uwzględnia przede wszystkim:
- potrzeby zuchów,
- programy sprawności zespołowych i indywidualnych,
- zadania gwiazdek zuchowych.
Program jest tworzony przez drużynowego i przybocznych, którzy są również odpowiedzialni za jego realizację.

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha

1. Zuch kocha Boga i Polskę. 

2. Zuch jest dzielny. 

3. Zuch mówi prawdę. 

4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach. 

5. Wszystkim jest z zuchem dobrze. 

6. Zuch stara się być coraz lepszy.

 DSC0002 smallGromada Zuchowa „Oblęgorskie Iskierki” działająca przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku rozpoczęła zbiórki 11 września 2013 roku.

Zbiórki odbywają się w każdą środę w wymiarze 1 godziny lekcyjnej.

Zajęcia prowadzone są społecznie.

 Do gromady należy 12 dzieci (9 dziewczynek i 3 chłopców) uczniów klasy II. Zuchami są: Weronika Błaszczyk, Angelika Lamczyk, Patrycja Łośniak, Karolina Siadul, Jagoda Nowak, Natalka Gaweł, Paulina Gaj, Oliwia Lasota, Oliwia Krakowiak, Damian Zapała, Kacper Stachura i Jakub Dudek.

office2

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.