Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Pedagog szkolny

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

UWAGAinne080inne080inne080
Nr tel. - 693255105
- Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

apel      
W trosce o bezpieczeństwo  własne i innych dyrektor szkoły prosi o załatwianie niezbędnych spraw w formie telefonicznej (693255105) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail dyrektor.spooblegorek@gmail.com

pedagog

 

 

"W wychowaniu chodzi bowiem o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, aby bardziej "był", a nie tylko więcej "miał" - aby więc poprzez wszystko, co "ma",co "posiada", umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy aby również umiał bardziej "być" nie tylko z "drugimi", ale także i "dla drugich."

                                                                                             Papież Jan Paweł II


Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz, nie wiesz co masz robić, do kogo się zwrócić o pomoc i radę. Czujesz się samotny, ktoś Cię skrzywdził, masz trudności w nauce. Wstydzisz się o tym powiedzieć rodzicom, nauczycielom, rodzeństwu lub koledze, koleżance. To możesz zadzwonić pod bezpłatny

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA: 0 800 12 12 12

od poniedziałku do piątku 8.15 - 20.00

 


Zasady współpracy pedagoga szkolnego

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • Gdy nie radzą sobie z programem nauczania

 • Gdy ktoś narusza ich prawa

 • Gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc

 • Gdy potrzebują pomocy i rady

 • Gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym

 • Gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowej dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 • Trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci.

 • Problemy z zachowaniem dziecka.

 • Uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • Pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów.

 • Analizy opinii o uczniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne.

 • Współpracy w zakresie zdiagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka.

 • Wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego.

 • Wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym).

 • Wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

 

 

office2

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.