Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Szkoła w Oblęgorku zakwalifikowana do programu „Szkolny Klub Sportowy”  na 2019 rok

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

Szkoła w Oblęgorku zakwalifikowana do programu „Szkolny Klub Sportowy”  na 2019 rok

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach po raz kolejny otrzymał dofinansowanie na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół województwa świętokrzyskiego w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” zgodnie z decyzją nr 49 Ministra Sportu Turystyki z dnia 22 października 2018 r. i został Operatorem Wojewódzkim programu „SKS”.

sks logo na stronę szkołyProgram „Szkolny Klub Sportowy”:

  • to model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  • jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną,
  • ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej
    w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole,

- stanowi narzędzie stymulowania i podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych (salach, halach, boiskach) przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych, w których można je bezpiecznie przeprowadzać.

Istotnym założeniem programu jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Program „SKS” polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych:

  1. w okresie od 04-02-2019 r. do 15-12-2019 r. z przerwą wakacyjną,
  2. w ilości 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy w dwóch semestrach/półroczach 2019 r.
  3. w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika,
  4. w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych,
  5. w grupach minimum 15-osobowych, składających się wyłącznie z uczniów (dzieci i/lub młodzieży) z jednej (danej) szkoły, przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły.

W Szkole Podstawowej w Oblęgorku zajęcia Programu SKS 2019 prowadzić będą nauczyciele: p. Marcin Zieliński i p. Jarosław Skoczylas.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach sportowych.

http://www.wszs.kielce.pl/szkolny_klub_sportowy-22m.html

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Marcin Zieliński

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.