Bilans to podstawowy dokument księgowy, który przedstawia stan aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na koniec danego okresu. Bilans jest niezbędny do prawidłowego rozliczenia podatkowego i prowadzenia biznesu. W artykule przedstawiamy, czym jest bilans oraz jak wypełnić jego formularz, z praktycznymi wskazówkami dla przedsiębiorców.

Bilans – czym jest? Bilans to podstawowy dokument księgowy, który przedstawia wartość aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na koniec danego okresu rozliczeniowego. Bilans składa się z dwóch stron: aktywów i pasywów. Strona aktywów przedstawia wartość majątku przedsiębiorstwa, natomiast strona pasywów przedstawia źródła finansowania tego majątku.

Wypełnianie formularza bilansu Wypełnienie formularza bilansu może wydawać się skomplikowane, ale z praktycznymi wskazówkami, każdy przedsiębiorca może sobie z tym poradzić. Poniżej przedstawiamy kroki, jak wypełnić formularz bilansu:

  1. Wypełnij nagłówek Na początku formularza bilansu należy wpisać nazwę firmy, numer NIP oraz datę bilansową, czyli ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
  2. Wypełnij stronę aktywów Strona aktywów zawiera informacje o majątku przedsiębiorstwa. Wartości aktywów podzielone są na grupy, np. środki trwałe, zapasy, należności czy inwestycje długoterminowe. Należy wypełnić odpowiednie pola w każdej z grup.
  3. Wypełnij stronę pasywów Strona pasywów przedstawia źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Wartości pasywów podzielone są na grupy, np. kapitał własny, zobowiązania długoterminowe czy krótkoterminowe. Należy wypełnić odpowiednie pola w każdej z grup.
  4. Wylicz saldo Saldo bilansowe to różnica między wartościami aktywów i pasywów. Saldo powinno wynosić 0, co oznacza, że wszystkie aktywa są sfinansowane z pasywów.

Podsumowując, bilans to podstawowy dokument księgowy, który przedstawia stan aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na koniec danego okresu rozliczeniowego.