Urlop macierzyński to czas, który przysługuje pracującej matce po urodzeniu dziecka. Jednak co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą? Czy także mają prawo do urlopu macierzyńskiego? W tym artykule omówimy kwestie związane z urlopem macierzyńskim a prowadzeniem działalności gospodarczej.

Urlop macierzyński a pracownica vs przedsiębiorca Urlop macierzyński jest przysługujący wyłącznie pracującej matce zatrudnionej na umowę o pracę lub innej umowie z tytułu wykonywania pracy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, sprawa wygląda inaczej. Kobiety prowadzące własną firmę nie mają prawa do urlopu macierzyńskiego, ale mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński a prowadzenie działalności gospodarczej Zasiłek macierzyński przysługuje matce dziecka, która prowadzi działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki z o.o. lub spółki komandytowej. Aby otrzymać zasiłek, kobieta musi być ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wysokość zasiłku zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju i wynosi obecnie 100% przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał poprzedzający miesiąc, w którym kobieta zaczyna pobierać zasiłek.

Przyjmowanie zleceń w czasie urlopu macierzyńskiego Kobiety prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z zasiłku macierzyńskiego, mogą przyjmować zlecenia w trakcie trwania urlopu. Jednak nie mogą wykonywać pracy, która zagraża zdrowiu matki i dziecka. Ponadto, nie mogą pracować więcej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, kobieta prowadząca działalność gospodarczą może wrócić do pracy. Jeśli decyduje się na powrót do pełnego etatu, musi pamiętać, że nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego w czasie pierwszego roku po urlopie macierzyńskim. Jeśli jednak decyduje się na powrót do pracy na niepełny etat, może skorzystać z odpowiedniego urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.