Faktura to ważny dokument księgowy, który wystawiają przedsiębiorcy za sprzedane towary lub usługi. Aby faktura była ważna, musi spełniać określone wymagania formalne, w tym zawierać określone dane. W artykule przedstawiamy, co powinien zawierać formularz faktury i jak go wypełnić.

Co powinien zawierać formularz faktury?

Formularz faktury powinien zawierać niezbędne dane umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie sprzedawcy i nabywcy, towarów lub usług oraz wartości transakcji. Oto lista najważniejszych elementów, jakie powinna zawierać faktura:

 1. Numer i data faktury – każda faktura powinna mieć unikalny numer i datę wystawienia.
 2. Dane sprzedawcy – nazwa lub imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON (jeśli jest wymagany).
 3. Dane nabywcy – nazwa lub imię i nazwisko, adres, NIP (jeśli nabywca jest podatnikiem VAT).
 4. Opis towarów lub usług – nazwa, ilość, cena jednostkowa, wartość netto.
 5. Wartość VAT – wartość podatku VAT i stawka podatku.
 6. Wartość brutto – łączna wartość faktury z uwzględnieniem podatku VAT.

Jak wypełnić formularz faktury?

Wypełnienie formularza faktury jest proste, jednak wymaga dokładności i uwzględnienia wszystkich wymaganych danych. Oto kroki, jakie należy wykonać, aby wypełnić formularz faktury:

 1. Wpisz unikalny numer i datę wystawienia faktury.
 2. Wprowadź swoje dane jako sprzedawca – nazwa lub imię i nazwisko, adres, NIP, REGON (jeśli jest wymagany).
 3. Wprowadź dane nabywcy – nazwa lub imię i nazwisko, adres, NIP (jeśli jest podatnikiem VAT).
 4. Opisz towar lub usługę – nazwa, ilość, cena jednostkowa, wartość netto.
 5. Podaj wartość VAT – wartość podatku VAT i stawkę podatku.
 6. Oblicz wartość brutto – dodaj wartość netto i podatek VAT.

Formularz faktury można wypełnić ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Ważne jest, aby zawsze zachować kopię faktury oraz przechowywać ją przez określony czas, zgodnie z obowiązującymi przepisami.