PIT-37 to deklaracja podatkowa, którą składają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Jest to dokument, który pozwala na rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wypełnienie PIT-37 może być skomplikowane, zwłaszcza dla osób, które nie miały z tym wcześniej do czynienia. W artykule przedstawiamy, jak wypełnić PIT-37 krok po kroku.

Krok 1: Wypełnienie nagłówka Na początku deklaracji należy wpisać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer NIP. Należy także zaznaczyć, czy jest się płatnikiem podatku VAT.

Krok 2: Wypełnienie sekcji A – dochody W tej sekcji należy wpisać swoje dochody uzyskane w ciągu roku podatkowego. Dochody można podzielić na kilka kategorii, takich jak: dochody z działalności gospodarczej, z najmu i dzierżawy, z umowy zlecenia lub o dzieło.

Krok 3: Wypełnienie sekcji B – koszty uzyskania przychodów W tej sekcji należy wpisać koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak koszty materiałów, paliwa czy wynagrodzenia pracowników.

Krok 4: Wypełnienie sekcji C – podatek należny W tej sekcji należy wpisać podatek należny od uzyskanych dochodów.

Krok 5: Wypełnienie sekcji D – zaliczka na podatek dochodowy Jeśli przedsiębiorca pobiera zaliczkę na podatek dochodowy, w tej sekcji należy ją wpisać.

Krok 6: Wypełnienie sekcji E – rozliczenie podatku W tej sekcji przedsiębiorca musi obliczyć różnicę między podatkiem należnym a zaliczką pobraną na podatek dochodowy. W przypadku, gdy podatek należny jest mniejszy niż pobrana zaliczka, przedsiębiorca otrzymuje zwrot nadpłaconego podatku.

Krok 7: Wypełnienie sekcji F – informacje dodatkowe W tej sekcji można wpisać dodatkowe informacje, np. dotyczące ulg podatkowych.

Krok 8: Podpisanie i wysłanie deklaracji Po wypełnieniu deklaracji należy ją podpisać i wysłać do właściwego urzędu skarbowego.

Podsumowując, wypełnienie PIT-37 może być skomplikowane, ale dzięki powyższemu poradnikowi przedsiębiorcy