PIT to skrót od “podatek dochodowy od osób fizycznych”, który każdy obywatel Polski musi rozliczyć rocznie z fiskusem. Rozliczenie roczne PIT jest obowiązkowe i dotyczy osób, które uzyskały w danym roku przychód podlegający opodatkowaniu. W niniejszym artykule przedstawiamy informacje na temat rozliczenia rocznego PIT.

Kto musi rozliczać roczny PIT?

Rozliczenie roczne PIT dotyczy wszystkich osób, które uzyskały w danym roku przychód podlegający opodatkowaniu. Przychodem takim może być np. wynagrodzenie za pracę, dochody z najmu, zyski z działalności gospodarczej czy dochody z tytułu sprzedaży akcji.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia rocznego PIT?

Do rozliczenia rocznego PIT potrzebne są przede wszystkim informacje na temat uzyskanego dochodu. W przypadku zatrudnienia na etacie, informacje te znajdują się na PIT-11, który pracodawca przesyła do pracownika. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, informacje na temat uzyskanego dochodu znajdują się na fakturach i ewidencji księgowej.

Jak rozliczyć roczny PIT?

Rozliczenie roczne PIT można złożyć na kilka sposobów, m.in. za pomocą formularza papierowego, za pomocą formularza elektronicznego lub za pomocą aplikacji mobilnej. Do złożenia rozliczenia potrzebne są wszystkie dokumenty dotyczące uzyskanego dochodu, w tym PIT-11, faktury i ewidencja księgowa.

Należy pamiętać, że termin złożenia rozliczenia rocznego PIT wynosi do 30 kwietnia każdego roku. W przypadku braku złożenia rozliczenia, grozi kara finansowa.

Podsumowanie

Rozliczenie roczne PIT to obowiązek każdego obywatela Polski, który uzyskał w danym roku przychód podlegający opodatkowaniu. Do złożenia rozliczenia potrzebne są dokumenty dotyczące uzyskanego dochodu, a termin składania rozliczenia wynosi do 30 kwietnia każdego roku. Należy pamiętać, że brak złożenia rozliczenia grozi karą finansową.