Podatek ryczałtowy to jedna z form opodatkowania przychodów. Polega on na opłaceniu stałej kwoty podatku, która zależy od rodzaju działalności. W niniejszym artykule przedstawiamy informacje na temat stawek podatku ryczałtowego.

Czym jest podatek ryczałtowy?

Podatek ryczałtowy to forma opodatkowania przychodów, która polega na opłaceniu stałej kwoty podatku, niezależnie od uzyskanego dochodu. W Polsce istnieją trzy rodzaje podatku ryczałtowego: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt od przychodów z działalności gospodarczej oraz ryczałt od przychodów z innej działalności.

Jakie są stawki podatku ryczałtowego?

Stawki podatku ryczałtowego zależą od rodzaju działalności, którą się prowadzi. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawki podatku wynoszą:

  • 8,5% dla rolników, leśników i rybaków,
  • 5,5% dla pozostałych podmiotów.

W przypadku ryczałtu od przychodów z działalności gospodarczej stawki podatku wynoszą:

  • 20% dla podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną, hotelową i turystyczną,
  • 17,5% dla podmiotów prowadzących działalność budowlaną, transportową i przewozową,
  • 16% dla pozostałych podmiotów.

W przypadku ryczałtu od przychodów z innej działalności stawka podatku wynosi 19%.

Jak obliczyć podatek ryczałtowy?

Podatek ryczałtowy oblicza się mnożąc stawkę podatku przez kwotę przychodu. Należy jednak pamiętać, że przychód ten musi wynikać z prowadzonej działalności, a nie np. z odsetek bankowych.

Podsumowanie

Podatek ryczałtowy to forma opodatkowania przychodów, która polega na opłaceniu stałej kwoty podatku, niezależnie od uzyskanego dochodu. W Polsce istnieją trzy rodzaje podatku ryczałtowego, a stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Obliczenie podatku polega na pomnożeniu stawki przez kwotę przychodu.