Wniosek o ojcowski to dokument, który umożliwia ojcu dziecka skorzystanie z prawa do zasiłku opiekuńczego. W artykule przedstawiamy, jak wypełnić wniosek o ojcowski i gdzie złożyć dokument.

Jak wypełnić wniosek o ojcowski?

Wniosek o ojcowski jest dostępny w urzędach pracy oraz na stronach internetowych ZUS. Aby wypełnić wniosek, należy podać dane osobowe ojca dziecka, dane dziecka oraz określić czas, w którym ojciec planuje skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego.

Ważne jest także podanie informacji o miejscu zamieszkania ojca dziecka oraz ewentualnych innych źródłach dochodu. Wnioskodawca powinien także podać dane konta bankowego, na który ma być wypłacany zasiłek opiekuńczy.

Gdzie złożyć wniosek o ojcowski?

Wniosek o ojcowski można złożyć osobiście w urzędzie pracy lub ZUS, a także przez internet – za pośrednictwem portalu Emp@tia lub PUE ZUS. W przypadku składania wniosku przez internet, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Ważne jest, aby wniosek został złożony w odpowiednim czasie, czyli nie wcześniej niż na 3 miesiące przed planowanym terminem korzystania z zasiłku opiekuńczego. Wniosek o ojcowski jest ważny przez okres jednego roku od dnia złożenia.

Podsumowując, wniosek o ojcowski to dokument, który umożliwia ojcu dziecka skorzystanie z prawa do zasiłku opiekuńczego. Aby wypełnić wniosek, należy podać dane osobowe ojca dziecka, dane dziecka oraz określić czas, w którym ojciec planuje skorzystać z prawa do zasiłku. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie pracy lub ZUS, a także przez internet.