Darowizna to jedna z form przekazywania majątku, która jest obłożona podatkiem. W Polsce obowiązuje podatek od darowizn, który wynosi 5% wartości darowizny. Jeśli jednak zgłoszenie darowizny zostanie dokonane po terminie, naliczane są dodatkowe sankcje finansowe. W tym artykule omówimy, co należy zrobić, jeśli chcesz zgłosić darowiznę po terminie oraz jak działa czynny żal w takiej sytuacji.

Zgłoszenie darowizny po terminie Zgłoszenie darowizny powinno zostać dokonane w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy darowizny. W przypadku zgłoszenia darowizny po terminie naliczane są kary finansowe, które wynoszą 10% wartości darowizny. Dodatkowo, jeśli nie zostanie zgłoszona w ogóle, wówczas podatek od darowizn może być naliczony w wysokości nawet 20% wartości darowizny.

Czynny żal Jeśli zgłoszenie darowizny zostało dokonane po terminie, istnieje możliwość skorzystania z czynnego żalu. Czynny żal to instytucja, która umożliwia odstąpienie od złożonego zeznania podatkowego i złożenie nowego, poprawnego zeznania. Dzięki temu można uniknąć naliczenia kary finansowej.

Aby skorzystać z czynnego żalu, należy złożyć pisemne oświadczenie do organu podatkowego w terminie 14 dni od momentu, w którym podatnik dowiedział się o konieczności skorzystania z tej instytucji. Oświadczenie powinno zawierać informację o podatniku, numerze identyfikacji podatkowej oraz szczegóły dotyczące zgłoszenia darowizny. Należy również określić, że wnioskujący o korzystanie z czynnego żalu rezygnuje ze złożonego wcześniej zeznania.

Podsumowanie Zgłoszenie darowizny po terminie może skutkować naliczeniem wysokich kar finansowych. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto zgłosić darowiznę w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy darowizny. W przypadku niezgłoszenia darowizny w ogóle lub zgłoszenia jej po terminie, możliwe jest skorzystanie z instytucji czynnego żalu. Dzięki temu można uniknąć naliczenia kar finansowych i poprawić sytuację podatkową swojego biznesu.