foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


bip


 

 ePUAP logo ESP


mein

 

Niewątpliwie oświata jest na jednym ze środków ratunkowych, należy więc zakładać szkoły. (…)

Postanowiłem przeto założyć ochronkę w Oblęgorku dla dzieci od lat trzech do sześciu, aby nie zostawały bez opieki, bez nauki wtedy, kiedy ich matki wychodzą na roboty w polach.

W tej myśli zbuduję własnym kosztem dom, sprowadzę uczciwą i rozumną ochroniarkę, którą będę opłacał z własnej kieszeni, a której obowiązkiem będzie nie tylko pilnować dzieci, uczyć je czystości, dbać o ich zdrowie, ale także pokazywać starszym litery, uczyć czytać zarówno chłopców, jak i dziewczęta. W ten sposób dzieci nie będą zostawione bez opieki i nie będą wyrastać w dzikości”.

 (Henryk Sienkiewicz w liście do księdza Teodora Jankowskiego, proboszcza parafii Chełmce, 1906r.)

 

…i wszystko zaczęło się od Henryka Sienkiewicza!

W 1907 r. rozpoczęła się budowa przedszkola – szkoły w Oblęgorku – według projektu syna pisarza Henryka Józefa, który studiował architekturę.
W 1908 r. pisarz i jego żona Maria Babska sprowadzili do Oblęgorka Wiktorię Lutównę, by poprowadziła małą ochronkę w pałacu. W tym samym roku w dużej wolnej izbie, która kiedyś była garderobą, rozpoczęło się nauczanie. Do pałacu przychodziło bardzo dużo dzieci, ponieważ w okolicy nie było żadnej szkoły. Dziewczęta i chłopcy siedzieli na ławkach, pod ścianami i na progu izby. Wiktoria uczyła czytać, pisać oraz rachować. To co robiła, było nielegalne. Obawiano się policji rosyjskiej i kar, dlatego Lutówna edukowała dzieci pod pozorem robótek ręcznych. Wszystkie koszty związane z kupnem zeszytów, przyborów do pisania dla dzieci pokrywał Sienkiewicz.

1903 r.Fot. Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – rok ok. 1903.

W tym czasie trwały prace przy budowie prawdziwej ochronki w Oblęgorku, która powstała dzięki staraniom pisarza. Budynek był usytuowany w pobliżu alei lipowej, która wiodła do pałacu. W nim największą izbę zajmowała klasa. Obok niej był pokój pomocniczy, w drugiej części budynku znajdowały się mieszkania nauczycielki Wiktorii Lutówny i dworskiego stangreta Andrzeja.

W 1909 r. ochronka została uroczyście otwarta. W poświęceniu tego budynku uczestniczył Henryk Sienkiewicz wraz z żoną Marią Babską i to ona sprawowała nad nią bezpośrednią kontrolę oraz opiekę.

1. Oblęgorek Publiczna szkoła powszechna Narodowe Archiwum CyfroweFot. Ochronka (powstała z inicjatywy H. Sienkiewicza), która od 1918 r., funkcjonowała jako Publiczna Szkoła Powszechna w Oblęgorku. (Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)

Sienkiewicz w liście do swojego syna napisał: „Było tak: Naprzód przyszło około 120 dzieci, które odśpiewały narodowe hymny et.,et., a potem około kopy bab, które ze łzami w oczach dziękowały za ochronkę i tę panienkę, która uczy”. W nowo powstałym budynku dzieci uczyły się w dużej izbie, w której ustawiono 35 ławek dla 70 dzieci zarówno z ubogich, jak i zamożnych chłopów. Od tego czasu nauka w ochronce zaczynała się w listopadzie, a kończyła na początku maja. Zimą do szkoły przychodziły także starsze dzieci wieśniaków i parobczaków, aby uczyć się czytania oraz pisania. Istniał również chór szkolny, zespół artystyczny, odbywała się nauka czytania i pisania dla dorosłych. Młode dziewczęta uczyły się haftu oraz artystycznego cerowania. Mężczyźni zajmowali się rzemiosłem. Wiktoria Lutówna prowadziła ochronkę do 1922 r.

W 1918 r. ochronkę przekształcono w dwuklasową szkołę powszechną, a w 1926 r. w pięcioklasową.
W roku 1918 szkoła uzyskała drugiego nauczyciela. W myśl reformy jędrzejewiczowskiej nauka w szkole trwała 7 lat, w tym czasie realizowano program 4 klas z dodatkiem elementów wiedzy z klas wyższych. Po latach okazało się, że obiekt był niewystarczający, dlatego nauka odbywała się również w wynajętych pomieszczeniach.

4. Klasa VII na tle budynku należacego do Józefa Gonciarza w Oblęgorze wych Pani KowalskaFot. Uczniowie wraz z nauczycielką przed wynajętym pomieszczeniem.

W roku 1934 r. Rada Gminy w Niewachlowie podjęła decyzję o budowie szkoły w Oblęgorku.
Chłopi z okolicznych wsi przyłączyli się do tej akcji i za własne pieniądze zakupili od Józefa Gawła działkę budowlaną. Planów nie dało się zrealizować, bo wybuchła II wojna światowa. Pomimo to nauczanie na poziomie czterech klas odbywało się w Oblęgorku i Oblęgorze.

W latach 1948-49 postawiono barak szkolny z czterema izbami lekcyjnymi i w nim uczyły się dzieci. Barak został przywieziony z kompleksu Auschwitz–Birkenau lub jego podobozu. Lekcje również odbywały się w wynajmowanych izbach.

3.  Baraki w miejscu dziejszej remizy nauczycielka Eleonora BociekFot. Uczniowie wraz z nauczycielką przed szkołą – budynkiem, który został przywieziony z obozu Auschwitz.
W poniemieckim baraku były cztery izby lekcyjne.

5Fot. Uczniowie  przed jednym z budynków mieszkalnych, w którym uczyły się dzieci (1959 r.).

27 lipca 1963 r. położono kamień węgielny pod budynek szkoły podstawowej – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Inicjatorami budowy byli funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz służby bezpieczeństwa województwa kieleckiego. Plany zrealizowano z dobrowolnych świadczeń funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i służby bezpieczeństwa z całego kraju w ramach obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego. Uroczystość oddania szkoły do użytku odbyła się 7 października 1964 r. Szkole nadano imię XX-lecia Polski Ludowej. Od 1966 do połowy lat 70. w budynku funkcjonowała również Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

6.1      6.2

Fot. Akt Erekcyjny - karty z kroniki szkolnej.

6.4Fot. Karta z kroniki szkolnej prowadzonej od 1964 r.

7.Budynek szkoły w pierwszych latach po oddaniu do użytkuFot. Budynek szkoły kilka lat po oddaniu do użytku.

 25 stycznia 1994 r. decyzją Rady Pedagogicznej i w porozumieniu z rodzicami podjęto uchwałę o zmianie imienia szkoły, dlatego od 6 maja 1995 r. szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza.

 11.

Fot. Budynek szkoły w latach 90.

1 września 1999 r. szkołę przekształcono w Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2. W ZPO uczyły się dzieci z Oblęgora, Oblęgorka, Bugaja i Chełmiec. W 2006 r. rozpoczęła się rozbudowa szkoły. Powstała nowa część budynku, którą przeznaczono na gimnazjum, a w niej wygospodarowano: 6 sal lekcyjnych (w tym 3 z zapleczami), pracownię komputerową, bibliotekę, czytelnię, łazienki, przebieralnie z prysznicami, szatnię oraz portiernię. Uroczyste oddanie budynku nastąpiło 27 marca 2008 r.

13.Fot. Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku w 2011 r.

Z dniem 1 września 2017 r., w związku z reformą oświaty, placówkę przekształcono w ośmioletnią szkołę podstawową.

14.Fot. Budynek Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w 2012 r.

 

Hymn powstał z okazji nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza.

Słowa – mgr inż. Elżbieta Kwiecień

Muzyka – mgr Anna Zybura

Rok powstania – 1995

Szkoła naszym drugim domem

kuźnią naszych charakterów.

W niej uczymy się wzorować

na postaciach bohaterów.

 

W swych utworach Mistrz Sienkiewicz,

by polskości duch zachować,

uczy jak kochać Ojczyznę

i tradycje pielęgnować.

 

Dołożymy wszelkich starań

uczennice i uczniowie,

by reprezentować godnie

naszą szkołę - Oblęgorek. 

     

 sztandar1     sztandar2

Projekt i wykonanie – p. Teodora Zdyb

Rok powstania – 1995

Sztandar szkoły to prostokątny płat tkaniny obszyty złotą frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych z umieszczonym centralnie godłem narodowym. Na lewej stronie płata w kolorze niebieskim znajduje się symbol patrona szkoły: otwarta księga, kałamarz z gęsim piórem. Powyżej zamieszczony jest wyszyty złotą nitką napis z nazwą i imieniem szkoły.

1909 – 1914 - nad ochronką sprawowała  bezpośrednią kontrolę  Maria Babska, żona Henryka Sienkiewicza; pierwszą nauczycielką była Wiktoria Lutówna.

W latach 30.XX w. funkcję  kierownika pełnił  Wincenty Ciepluch.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 zdj1 inż. Mieczysław Gładki– dyrektor szkoły w latach 1964 -1985

Nauczany przedmiot - historia.

Pan Mieczysław Gładki objął funkcję KIEROWNIKA szkoły w 1964 r.

W 1973  r. wprowadzono nowe nazewnictwo – DYREKTOR szkoły.

 DSC 0223  mgr Henryk Iwan– dyrektor szkoły w latach 1985-1994

Nauczany przedmiot - historia.

 IMGP3721  mgr inż. Elżbieta Kwiecień– dyrektor szkoły w latach 1994-2008

Nauczane przedmioty: fizyka, przyroda, nauczanie początkowe, chemia.

 DSC 0036

W 2008 r. funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Henryka Cisowska.

Nauczany przedmiot – język polski.

    *Tabela została uzupełniona zgodnie z kryteriami: rozpoczęcie pracy, a następnie wg nazwisk w kolejności alfabetycznej

Lp Imię Nazwisko Lata pracy Nauczany przedmiot

1

Stanisław

Adamczyk

1965 - 1971

język polski, nauczyciel klas I-IV

2

Elżbieta

Bracha

1965 -1967

fizyka

3

Janina

Chebel

1965 -1966

wychowanie fizyczne

4

Zofia

Ciołak

1965 - 1973

nauczyciel klas I-IV, historia

5

Helena

Czaplińska

1965 - 1968

nauczyciel klas I-IV

6

Maria

Gibas

1965 - 1972

matematyka

7

Irena

Gładka

1965 - 1968

nauczycielka klas I-IV

8

Mieczysław

Gładki

1965 -1981

kierownik szkoły (od 1973 r. - dyrektor szkoły), nauczany przedmiot - historia

9

Barbara

Iwan

1965 - 1999

nauczycielka klas I-III; nauczyciel klas I-IV; klasy specjalne; historia

10

Henryk

Iwan

1965 -1994

wychowanie fizyczne; biologia, chemia; dyrektor szkoły o w latach 1985 -1994

11

Juliusz

Sienkiewicz

1965 -1966

historia

12

Zofia

Zając

1965 - 1972

język polski

13

Julian

Ciołak

1966 -1974

geografia

14

Halina

Drogosz

1966 - 1968; 1979 -2002

nauczycielka klas I - IV; wychowanie fizyczne; język polski

15

Janina

Klamka

1966 - 1969

wychowanie fizyczne, nauczycielka klas I-IV

16

Stanisław

Klamka

1966 - 1969

muzyka

17

Barbara

Wilczkowska z d. Głodek

1966 - 2004

nauczyciel klas I-IV; nauczycielka klas I-III;  matematyka

18

Barbara

Wirnik

1966 - 1968

geografia

19

Alicja

Ciołak

1967 - 2004

nauczycielka klas I-III; język polski; biblioteka

20

Zofia

Drogosz z d.Grudniewska (1968)

1967 - 1974 oraz 1984 -1997

matematyka; fizyka; nauczanie początkowe

21

Teodora

Zdyb z d. Golment (1968)

1967 - 2003

zajęcia praktyczne,wychowanie plastyczne (po zmianie nazewnictwa plastyka, technika, sztuka); nauczycielka klas I-III

22

Zenona

Fudala

1968 - 1972

język rosyjski

23

Anna

Opel

1968 -1971

geografia; zajęcia praktyczno-techniczne

24

Elżbieta

Prucia

1968 -1971

nauczycielka klas I-IV

25

Anna

Zybura

1968 - 2002

nauczycielka klas I-III; muzyka; język rosyjski

26

Bronisława

Buchcic

1972 - 2003

klasa przedszkolna / klasa 0

27

Zofia

Skowron

1972 - 2004

klasy specjalne; język rosyjski; przyroda; geografia

28

Genowefa

Jarząbek

1974 - 1999

matematyka

29

Elżbieta

Kwiecień

1975 - 2008

fizyka; chemia; nauczanie początkowe; od 1994 r. dyrektor szkoły

30

Krzysztofa

Terlecka

1976 - 2001

nauczycielka klas I-III; język polski

31

Anna

Cedro

1984 - 2011

klasa przedszkolna / klasa 0; wychowawca świettlicy

32

Bohdan

Saba

1984 - 1993

wychowanie fizyczne

33

Kazimiera

Smolarczyk

1984 - 2008

biologia; chemia; przyroda

34

Zofia

Zapała

1984 - 1992

nauczanie początkowe

35

Grażyna

Sołtys z d. Zapała  (1986)

1985 - 1987

 nauczanie początkowe

36

Tadeusz

Czarnecki

1985 - 2008

fizyka; chemia; informatyka

37

Jadwiga

Mróz

1985 - 2020

nauczanie początkowe/ kształcenie zintegrowane/ edukacja wczesnoszkolna; wychowawca świetlicy

38

Irena

Guzik

1987 - 1988

 

39

Jadwiga

Zapała

1988 - 2015

nauczanie początkowe/ edukacja wczesnoszkolna/ kształcenie zintegorwane; chemia

40

Olga

Kawałek

1990 - 1991

nauczanie początkowe

41

Barbara

Nowek

1991 - 2004

nauczanie początkowe

42

Marcin

Terlecki

1992 - 1998

technika

43

Aleksander

Żmuda

1992  - 2019

muzyka; historia, wiedza o społeczeństwie;wychowanie fizyczne

44

Alicja

Gos

1992 i nadal

język angielski; nauczanie początkowe/ edukacja wczesnoszkolna/ kształcenie zintegrowane; informatyka

45

Kazimierz

Jelonek

1993 - 2003

wychowanie fizyczne

46 Renata Jas z d. Stachura (1999) 1994 - 2021 język polski; nauczanie początkowe/ edukacja wczesnoszkolna; wychowanie przedszkolne

47

Joanna

Ciołak

1997  i nadal

plastyka; technika; sztuka; informatyka; matematyka

48

Alicja

Jas

1996 - 2015

nauczanie początkowe/ edukacja wczesnoszkolna/ kształcenie zintegrowane; wychowanie przedszkolne (klasa 0); przyroda

49

Małgorzata

Masłowska z d. Błaszczyk (2004)

1994 - 2017

religia; plastyka

50

Anna

Dzwonnik

1998 - 2002

język angielski

51

Justyna

Kusińska z d. Kwiecień

1998 - 2019

wychowanie fizyczne; gimnastyka korekcyjna; wychowanie do życia w rodzinie

52

Małgorzata

Kobiec

1999 - 2003

matematyka

53

Henryk

Osmenda

1999 - 2004

wychowanie fizyczne

54

Agnieszka

Kowalska-Lasek

2000 - 2010

język polski

55

Stanisława

Krawczyńska

2000 - 2007

język polski

56

Anna

Matuszewska

2002 - 2003

historia

57

Anna

Rutka

2002 - 2010

język angielski

58

Emilia

Woźniak

2002 - 2003 (zastępstwo)

wychowanie fizyczne

59

Zbigniew

Wójcik

2002  i nadal

religia; muzyka; historia

60

Katarzyna

Ciołak z d. Zapała (2004)

2003 - 2012

język angielski

61

Joanna

Janowska

2003 - 2009

język niemiecki; plastyka

62

Izabela

Majewska

2003 - 2019

geografia; przyroda; edukacja dla bezpieczeństwa

63

Małgorzata

Rogula z d. Zapała (2005)

2003 - 2021

matematyka; fizyka

64

Marcin

Zieliński

2003 i nadal

wychowanie fizyczne; edukacja dla bezpieczeństwa

68

Marianna

Kurczyńska

2004 - 2005

nauczanie zintegrowane

66

Renata

Parandyk

2004 i nadal

biblioteka

67

Justyna

Pater

2004 i nadal

matematyka; informatyka; chemia

68

Jolanta

Smolarczyk

2004 i nadal

kształcenie zintegrowane

69

Jarosław

Skoczylas

2007 i nadal

wychowanie fizyczne; biologia

70

Agnieszka

Szyszka

2006 - 2007 (zastepstwo)

język angielski

71

Henryka

Cisowska

2008 i nadal

język polski; od 2008 dyrektor szkoły

72

Alicja

Gozdek

2008 - 2013

matematyka

73

Izabela

Jedynak

2008 - 2009

język angielski; muzyka

74

Iwona

Kawecka

2008 - 2009

język angielski

75

Agata

Kipiel z d. Bożęcka (2012)

2008 - 2015

technika; plastyka

76

Monika

Nowak

2008 - 2009

kształcenie zintegrowane

77

Magdalena

Mendalka-Kozieł

2009 - 2013

język niemiecki

78

Katarzyna

Węgrzyn-Malaga

2009 - 2018

pedagog

79

Błażej

Bujała

2010 i nadal

język angielski

80

Małgorzata

Marenin z d. Połeć (2012)

2010 - 2013

przyroda; chemia

81

Marzena

Walczak

2010 - 2020

język polski

82

Marcin

Zapała

2010 - 2011 zastępstwo)

wychowanie fizyczne

83

Monika

Walas

2011 - 2012 (zastępstwo)

biblioteka

84

Agata

Wieczorek

2011 i nadal

kształcenie zintegrowane

86

Katarzyna

Foks

2012 - 2021

kształcenie zintegrowane; plastyka

86

Agnieszka

Szcześniak

2012 - 2013 (zastępstwo)

kształcenie zintegrowane

87

Dorota

Szczypiór

2012 i nadal

wychowanie fizyczne; historia; wiedza o społeczeństwie

88

Justyna

Kowalczyk-Knap

2013 i nadal

matematyka; fizyka

89

Agnieszka

Majos

2013 - 2017

kształcenie zintegrowane

90

Katarzyna

Zagórska z d. Rogula

2013 i nadal

kształcenie zintegrowane

91

Aneta

Zapała

2013 - 2019

język niemiecki

92

Agnieszka

Komisarczyk

2014 - 2020

2022

przyroda; geografia; chemia

93

Justyna

Krakowiak

2014 i nadal

wychowawca świetlicy

94

Anna

Piwowarczyk

2014 - 2016

psycholog

95

Joanna

Szyszka

2015 - 2016

język polski

96

Dorota

Bielacha

2016 i nadal

edukacja przedszkolna; kształcenie zintegrowane

97

Diana

Gaweł

2016 - 2017

zajęcia technczne; plastyka; zajęcia artystyczne

98

Edyta

Zapała z d. Kozieł

2016 i nadal

język polski; język angielski

99

Kamila

Banasik

2017 - 2019

edukacja wczesnoszkolna

100

Anna

Baran

2017 - 2020

kształcenie zintegrowane; język angielski

101

Renata

Jurek

2017 - 2018

plastyka

102

Jolanta

Wilk

2017 - 2020

edukacja przedszkolna

103

Edyta

Durlik

2018 i nadal

pedagog

104

Anna

Pilkiewicz

2018 - 2019 (I semestr)

język angielski

105

Dorota

Rogula

2018 - 2019

język polski; wychowawca świetlicy

106

Anna

Wilk

2018 - 2019; 2021 i nadal

edukacja przedszkolna

107

Anna

Nadgrodkiewicz

2019 - 2021

j. niemiecki; j. angielski; wychowawca świetlicy

108

Joanna

Stokowiec

2019 - styczeń 2021

edukacja przedszkolna/ wczesnoszkolna

109 Agnieszka Harabin 2019 i nadal język polski
110 Martyna Malarczyk 2019 - 2020 język polski
112 Aneta Zapała 2019 edukacja wczesnoszkolna
113 Bogusława Górniak 2020 język polski
114 Karolina Kamińska 2020 - 2021 język polski
115 Agnieszka  Otawska 2020 - 2021 wychowawca świetlicy
 116 Agnieszka Piotrowska  2020 wychowawca świetlicy
117 Monika Perzowicz 2020 nauczyciel wspomagający
118 Renata Sobczak 2020 wychowanie fizyczne
115 Anna Stankiewicz 2020 geografia, przyroda
117 Eliza Żelazna 2020 edukacja przedszkolna
118 Paulina Bujak 2021 edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
119  Diana Grzegorczyk  2021 - 2022

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,  terapia pedagogiczna

120 Agata Kasprzycka 2021 - 2022 wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
121  Agata  Kowalska   2021 - 2022 matematyka, fizyka
122 Beata Łukasik 2021 - 2022 chemia, fizyka
123  Karolina  Pieprzyk  2021  pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
124 Anna Wolder 2021 - 2022 bibliotekoznawstwo
125

Edyta 

Krawczyk 2022  
126

Monika 

Kurp 2022  matematyka
127 Edyta Krawczyk 2022  
128 Agnieszka Piątek 2022  
129 Paulina Pióro 2022  
130 Monika  Stemplewska 2022  
131 Ewelina Stolarczyk 2022  język polski
132 Monika Swat 2022  psycholog
133 Agnieszka Wydrych 2022  

 

Nauczyciele religii

Lp.

Imię

Nazwisko

Lata pracy

 1.

siostra Marcina

Bąk

1990 - 1992

 2.

siostra Alberta

Kowalczyk

1990 - 1992

 3.

siostra

Angela

1992 - 1993

 4.

siostra

Gregoria

1992 - 1993

 5.

siostra Maria

Potaczek

1993 - 1994

 6.

siostra Elżbieta

Szaton

1993 - 1994

 7.

Monika

Drogosz

1994 - 1998

 8.

Małgorzata

Masłowska z d. Błaszczyk 2004

1994 - 2017

 9.

ks.Dariusz

Mularczyk

2000 - 2002

 10.

Zbigniew

Wójcik

2002 i nadal

 11.

Dariusz

Kurpiński

2004 - 2005 (zastepstwo)

 12.

ks. Robert

Patrak

2004 - 2005 (zastepstwo)

 13.

Józef

Kasprzyk

2010 - 2011 (zastępstwo), 

2021

 14.

ks. Artur

Zakrzewski

2017 - 2021

 15.  ks. Marcin Mastela  2021 i nadal 

 

 

 

 m grupa zdjec


 

Śp. inż. Mieczysław Gładki – dyrektor w latach 1964 -1985

mgr Henryk Iwan – dyrektor w latach 1985-1994

mgr inż. Elżbieta Kwiecień – dyrektor w latach 1994-2008

 

Bronisława Buchcic - nauczyciel klas 0 - III

Alicja Ciołak - nauczyciel bibliotekarz

mgr Anna Cedro - nauczyciel klas 0

mgr Tadeusz Czarnecki - nauczyciel fizyki

mgr Halina Drogosz - nauczyciel języka polskiego

mgr Zofia Drogosz - nauczyciel klas 0 - III

mgr Barbara Iwan - nauczyciel historii

mgr  Genowefa Jarząbek  - nauczyciel matematyki

mgr Kazimierz Jelonek - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Stanisława Krawczyńska nauczyciel języka polskiego

mgr Zofia Skowron nauczyciel geografii

mgr Kazimiera Smolarczyk nauczyciel biologii

Śp. mgr Krzysztofa Terlecka nauczyciel języka polskiego

mgr Barbara Wilczkowska nauczyciel matematyki

mgr Jadwiga Zapała - nauczyciel klas 0 - III

Teodora Zdyb - nauczyciel klas 0 - III

mgr Anna Zybura nauczyciel języka rosyjskiego i muzyki

 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.