W Polsce istnieją dwa rejestry, które są istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej – to REGON i CEIDG. W artykule omawiamy, czym są te rejestry, jakie są ich różnice oraz jakie są korzyści z ich posiadania.

REGON – co to jest? REGON to Rejestr Gospodarki Narodowej, który prowadzony jest przez Główny Urząd Statystyczny. Rejestr ten zawiera informacje o podmiotach gospodarczych, instytucjach oraz organizacjach. Każdy podmiot gospodarczy, który posiada NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), musi posiadać także numer REGON. Numer ten służy do identyfikacji podmiotu w różnego rodzaju statystykach oraz badaniach rynku.

CEIDG – co to jest? CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, która prowadzona jest przez Ministerstwo Rozwoju. Rejestr ten zawiera informacje o osobach prowadzących działalność gospodarczą jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska. W CEIDG są zawarte informacje o rodzaju prowadzonej działalności, adresie siedziby, numerze NIP oraz numerze REGON.

Różnice między REGON i CEIDG Najważniejszą różnicą między REGON a CEIDG jest fakt, że każdy podmiot gospodarczy musi posiadać numer REGON, natomiast prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi zarejestrować się w CEIDG i tam uzyskać numer NIP oraz numer REGON. W CEIDG prowadzona jest także ewidencja o aktualnych danych dotyczących prowadzonej działalności, natomiast w REGON są przechowywane dane statystyczne.

Korzyści z posiadania numerów REGON i CEIDG Posiadanie numerów REGON i CEIDG przede wszystkim ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej oraz umożliwia korzystanie z różnego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska, rejestracja w CEIDG jest obowiązkowa.

Podsumowanie REGON i CEIDG to dwa rejestry, które są istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. REGON zawiera informacje o podmiotach gospodarczych, instytucjach oraz organizacjach, natomiast CEIDG to rejestr osób prowadzących działalność gospodarczą.